W Collegium Polonicum powstanie Liceum Akademickie?

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Collegium Polonicum w Słubicach szuka osoby na stanowisko organizatora-założyciela Liceum Akademickiego.

Zadania:

- utworzenie oraz prowadzenie Liceum Akademickiego przy Collegium Polonicum w Słubicach,

- opracowanie statutu oraz aktu założycielskiego szkoły, tudzież innych wymaganych dokumentów,

- dobór kadry,

- nadzór nad prawidłowym realizowaniem programów nauczania i realizacją podstawy programowej,

- pełnienie nadzoru pedagogicznego,

- organizacja egzaminów zewnętrznych zgodnie z procedurą określoną przez CKE.

Wymagania:

- wykształcenie wyższe, uprawnienia pedagogiczne,

- ukończone lub podjęte studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą,

- względnie ukończony lub podjęty odpowiedni kurs kwalifikacyjny,

- znajomość języka niemieckiego lub angielskiego mile widziana.

Uczelnia oferuje:

- pracę w renomowanej instytucji,

- realny wpływ na kształtowanie wizerunku szkoły na lokalnym rynku,

- możliwość podejmowania wyzwań i realizacji własnych pomysłów,

- możliwość doskonalenia umiejętności i poszerzania wiedzy.

Dalsze informacje dostępne są na naszej stronie internetowej: www.cp.edu.pl

Termin składania podań: 24.03.2017.

Podania prosimy kierować na adres: Collegium Polonicum, ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice lub pocztą elektroniczną na adres: colpol@cp.edu.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 516 948 854 (Agnieszka Brończyk, z-ca dyrektora Collegium Polonicum)