Burmistrz Słubic ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Słubice

Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego:

lp.

położenie

numer

działki

powierzchnia

nr księgi wieczystej

cena netto wywoławcza

nieruchomości

wadium

1

ul. Rubinowa Kunowice

406/7

0,0280 ha

GW1S/00014511/1

 

5.300,00 zł

800,00 zł