Informacja dla użytkowników wieczystych

Przypominamy, że opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów należy wpłacić bez wezwania do 31 marca 2017 r. na konto 06 8371 0009 0009 5514 2000 0230.