1 marca rusza rekrutacja do przedszkoli i szkół

Co warto wiedzieć? Jakie są dodatkowe kryteria przyjęć do placówek oświatowych? Kto ma pierwszeństwo? Skąd można pobrać potrzebne formularze?

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2017/2018 dla klas pierwszych dotyczy wszystkich trzech szkół podstawowych w Słubicach, a także w Kunowicach i Golicach. Z powodu reformy oświatowej nie będzie naboru do gimnazjów. Na dzieci czekają też cztery przedszkola w Słubicach oraz oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Kunowicach i Golicach i Punkty Przedszkolne w Kunowicach, Golicach i Świecku. Formularze potrzebne do składania podań rodzice znajdą na stronie: www.edukacja.slubice.pl

Warto przypomnieć, że uchwałą rady miejskiej, zostały ustalone dodatkowe kryteria przyjęć do przedszkoli i szkół. Rekrutacja składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie brane są pod uwagę kryteria, które określa ustawa o systemie oświaty. Są to: wielodzietność w rodzinie, niepełnosprawność dziecka, niepełnosprawność jednego z rodziców lub obojga, jak również niepełnosprawność rodzeństwa, samotne wychowanie dziecka lub pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. Wszystkie te kryteria mają jednakową wartość.

Inaczej jest w przypadku kryteriów przyjętych przez radnych, stosowanych w drugim etapie rekrutacji. Tam największą ilość punktów (4) przyznaje się dziecku, którego rodzice pracują lub się uczą. Dwa punkty przyznaje się dziecku, które ma już rodzeństwo w przedszkolu, a jeden punkt takiemu, które będzie korzystało z pełnej oferty przedszkola (całej podstawy programowej i posiłków).

Radni ustalili też kryteria rekrutacji dzieci do klas pierwszych gminnych szkół podstawowych. Chodzi o kandydatów, którzy mieszkają poza obwodami szkół. Każdemu kryterium są przypisane punkty. W rekrutacji do szkół podstawowych wygląda to tak. Pięć punktów przyznaje się w przypadku gdy w preferowanej szkole uczy się już rodzeństwo kandydata, trzy punkty jeśli w szkole lub obwodzie preferowanej szkoły pracują rodzice lub opiekunowie dziecka. Tyle samo punktów dopisuje się, gdy na terenie obwodu mieszkają krewni dziecka, którzy pomagają rodzicom w zapewnieniu mu należytej opieki.

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie poszczególnych kryteriów są oświadczenia rodziców lub opiekunów.