Dziś spotkanie z mieszkańcami w sprawie rewitalizacji

Zapraszamy 22 lutego o 17.00 do Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Piłsudskiego 3-4 na spotkanie w ramach konsultacji społecznych. Dotyczą one wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Słubice. Gmina zakończyła diagnozę i w oparciu o uzyskane wyniki wstępne wyznaczyła obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, których granice ostatecznie zostaną przyjęte w drodze uchwały Rady Miejskiej w Słubicach. Zanim do tego dojdzie chcemy poznać opinię mieszkańców na ten temat.