Warsztaty dla nauczycieli. Jak motywować uczniów do nauki języków obcych?

Lektorat Języków Obcych Collegium Polonicum we współpracy z Centrum Międzykulturowego Nauczania Uniwersytetu Europejskiego Viadrina już po raz trzeci zaprasza zainteresowanych nauczycieli do udziału w warsztatach „Praca w grupach międzykulturowych –animacja, analiza i aktywacja”. Odbędą się one 20 marca (10.00-16.00) w sali nr 20 w Collegium Polonicum. Warsztaty prowadzić będą: Stefanie Vogler-Lipp i Ulrike Zillmer (Centrum Międzykulturowego Nauczania Uniwersytetu Europejskiego Viadrina).

Prowadzące szkolenie pragną wspólnie z nauczycielami języków obcych, opiekunami grup i zespołów opracować metody inicjowania powstawania grup oraz określania wraz z uczniami/studentami wspólnego celu zajęć i dążenia do niego. Chcą one również porozmawiać o tym, jak radzić sobie z akceptacją innych i jak rozwijać empatię w grupie.

W trakcie szkolenia będą przeprowadzone interaktywne ćwiczenia. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie. Maksymalna liczba uczestników: 20.

Prosimy o zgłaszanie udziału z podaniem dotychczasowego doświadczenia związanego z pracą w międzykulturowych grupach mailowo do 14.03.2017 u Astrid Kapler w Lektoracie Języków Obcych Collegium Polonicum: kapler@europa-uni.de

Źródło: Collegium Polonicum w Słubicach