Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

 

 

Dnia 26 stycznia 2017 r. Rada Miejska w Słubicach podjęła uchwałę Nr XXXI/255/2017 w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w gminie Słubice, zwanego dalej Komitetem.

            Obecnie gmina Słubice jest na etapie wyłaniania składu Komitetu. Część członków, zgodnie z zasadami przyjętymi uchwałą, jest wybierana w drodze naboru, w ramach którego można dokonywać zgłoszeń do 27 lutego 2017 r.

Więcej o naborze pod adresami internetowymi:  

http://slubice.pl/pl/GmProRew?id=3900

http://bip.slubice.pl/?c=818.

 


 

Uchwała jest dostępna w załączniku do wiadomości.