Burmistrzowie Słubic i Frankfurtu o Wieży Kleista, Dniu Europy i wspólnych projektach

Spotkania w ramach tzw. grupy sterującej weszły już na stałe do kalendarza Tomasza Ciszewicza i dr Martina Wilke. Odbywają się regularnie raz w miesiącu, na przemian po obu stronach Odry. W środę 15 lutego delegację z Frankfurtu gościliśmy u siebie. Obu burmistrzom, podczas spotkania, towarzyszyli pracownicy Słubicko-Frankfurckiego Centrum Kooperacji. – Rozmawialiśmy między innymi o naszym wspólnym projekcie, który przewiduje budowę Wieży Kleista w Słubicach i efektowne oświetlenie mostu łączącego nasze miasta – mówi T. Ciszewicz.

Obaj burmistrzowie mocno wspierają te plany, tym bardziej, że jest to drugi etap projektu Dom Bolfrasa&Wieża Kleista. Pierwszy został już zrealizowany. We Frankfurcie odbudowano historyczny budynek, w którym mieści się m.in. Polsko-Niemiecka Informacja Turystyczna. – Bardzo zabiegamy teraz o to, żeby doprowadzić ten projekt do końca i zrealizować drugi jego etap. Wniosek o dofinansowanie (85 proc. kosztów) czeka już na rozpatrzenie i mamy nadzieję, że dostaniemy te pieniądze, choć konkurencja jest bardzo duża – mówi burmistrz Słubic. Decyzja powinna zapaść w ciągu najbliższych miesięcy. Podczas spotkania pracownicy Centrum Kooperacji przedstawili burmistrzom plany związane z organizacją tegorocznego Dnia Europy. 9 maja słubiczanie i frankfurtczycy będą świętować wspólnie po raz siódmy. Oprócz atrakcji dla dzieci i młodzieży, będą też dyskusje i debata z udziałem uczniów z obu stron Odry. Rozmowa dotyczyć będzie tego, jakie skutki dla Europy może mieć Brexit. Dzień Europy to jedno ze wspólnych przedsięwzięć, które od tego roku (przez dwa kolejne) będzie dofinansowane przez Brukselę w ramach projektu „ Europejskie modelowe miasto współpracy transgranicznej Frankfurt&Słubice” . Szczegóły tego projektu zostaną przedstawione 29 marca w Domu Bolfrasa podczas jego inauguracji.