Burmistrz Subic ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Słubice

Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego:

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Numer

działki

Powierzchnia w hektarach

Księga wieczysta

Cena netto

nieruchomości

wadium

1

ul. Konstytucji 3 Maja

281/146

0,0323 ha

GW1S/00009934/4

16.000,00 zł

2.000,00 zł