Punkt Konsultacyjny

Informujemy o ponownym otwarciu Punktu Konsultacyjnego. Interesanci przyjmowani będą w dniach: 08.02., 15.02., 22.02., 01.03., w godzinach 14:00 – 16:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1, w pokoju 217 na drugim piętrze.

 

 


W dniu 08.02.2017 r. w Urzędzie Miejskim w Słubicach, o godzinie 14:00 już po raz drugi uruchomiony zostanie Punkt Konsultacyjny, tym razem w ramach konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Słubice. Uchwalenie tych obszarów jest kluczowym elementem tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji, który ma służyć poprawie jakości życia mieszkańców gminy, dlatego warto zaangażować się w ten proces.
Osoby odwiedzające nasz punkt w ramach konsultacji będą mogły zapoznać się z treścią opracowanego projektu dokumentu, pogłębić wiedzę w zakresie rewitalizacji, a także zgłaszać do niego uwagi i propozycje zmian w formie pisemnej za pomocą ankiety.
Zachęcamy również do zgłaszania swoich uwag i wniosków drogą elektroniczną oraz do odwiedzania strony internetowej poświęconej rewitalizacji http://slubice.pl/pl/GmProRew, gdzie znajdą Państwo m.in. ankietę konsultacyjną oraz projekt uchwały poddanej konsultacjom.