Słubicka galeria OKNO jedną z najlepszych w Polsce!

Branżowe czasopismo artluk podsumowało 2016 rok i wytypowało 20 najciekawszych instytucji sztuki współczesnej oraz 20 najciekawszych wystaw ubiegłego roku. Galeria OKNO, która działa w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury, znalazła się na wysokiej 11. pozycji w kraju, natomiast jej „dziecko” - Festiwal Nowej Sztuki „lAbiRynT” na 9.

Festiwal Nowej Sztuki „lAbiRynT”, Słubice/Frankfurt [O], którego kuratorami są: Anna Panek-Kusz, Jerzy Olek i Michael Kurzwelly, w ubiegłym roku pokazał różnorodność postaw artystycznych w wielu pokazach w dwóch sąsiednich miastach. - Imponujące przedsięwzięcie! Warto popierać inicjatywy, które są organizowane poza dużymi ośrodkami artystycznymi – podkreślali twórcy rankingu.

A. Panek-Kusz nie kryje dumy. – Oceniane były wydarzenia artystyczne realizowane w całym kraju – podkreśla. Ucieszyła ją też informacja, że prowadzona przez nią Galeria OKNO, uznana została jako jedna z najciekawszych instytucji sztuki współczesnej pod względem programu w 2016 roku.

Twórcami rankingu jest wydawca czasopisma artluk - Stowarzyszenie Kulturalne ARTES, które powstało z inicjatywy artystów reprezentujących różne dziedziny (malarstwo, grafikę, film, muzykę) i teoretyków sztuki. ARTES stawia sobie za cel propagowanie sztuki współczesnej, pomaganie młodym twórcom i promowanie sztuki polskiej za granicą.