Mocarz wkracza do szkół. Ten program ma pomóc zapobiegać uzależnieniom

Koncertem Gabriela Fleszara „Wolności oddać nie umiem” ,połączonym z prelekcją na temat uzależnień, 25 stycznia w auli Collegium Polonicum gmina Słubice zainaugurowała kampanię profilaktyczną „Mocarz”. Jej adresatami jest młodzież ze słubickich gimnazjów. Po feriach rozpoczną się zajęcia dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców na temat katastrofalnych skutków używania substancji psychoaktywnych.

W koncercie i spotkaniu z G. Fleszarem wzięli udział gimnazjaliści z „jedynki” oraz uczniowie klas szóstych z gminnych podstawówek. Idol nastolatków nie tylko przypomniał im swoje piosenki, ale też motywował młodych ludzi do trzeźwego życia z perspektywy człowieka, który nigdy nie był uzależniony. Swoja osobą uświadamiał, że warto kierować się w życiu fundamentalnymi wartościami opartymi na tradycji i rodzinie. Swoim przykładem pokazywał, że warto mądrze wybierać życiowe, dalekosiężne cele i wytrwale do nich dążyć nie poddając się chwilowym trendom czy presji innych ludzi. Opowiadał o uzależnieniach, skupiając się nie tylko na alkoholu, ale omawiając trudności związane z życiem osoby uzależnionej od dopalaczy, papierosów czy Internetu.