Teraz łatwo zlokalizować groby na naszych cmentarzach

Powstała elektroniczna baza grobów, które znajdują się na terenie wszystkich cmentarzy komunalnych w naszej gminie. Za pomocą Internetu, po wpisaniu nazwiska zmarłej osoby, można bardzo szybko odnaleźć jej grób.

W końcówce 2016 roku pracownicy gminy przeprowadzili inwentaryzację cmentarza komunalnego w Słubicach oraz cmentarzy: w Golicach, Rybocicach, Lisowie i Starych Biskupicach. Wykonano m.in. pomiary geodezyjne, opracowano mapy cmentarzy, dokonano spisu inwentaryzacyjnego 7991 pochowanych osób i wykonano 10 933 zdjęć grobów i nagrobków. Zwieńczeniem przeprowadzonych prac było stworzenie elektronicznej bazy grobów, adaptacja programu do interaktywnego administrowania cmentarzem oraz opracowanie strony i wyszukiwarki internetowej osób pochowanych „GROBONET”. Adres strony internetowej: http://slubice.artlookgallery.com Internetowy System Wyszukiwania Osób Pochowanych GROBONET (dostępny jest również pod adresem głównym) : http://slubice.artlookgallery.com/grobonet/start.php