Czas na rozliczenia ze sprzedaży napojów alkoholowych

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązani są złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim i wnieść stosowną opłatę w terminie do 31 stycznia na rachunek gminy.

Z nowym rokiem 2016 ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zwaną dalej „ustawą”, wprowadzono szereg zmian m.in. związanych z regulowaniem opłat  za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i składania oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.

Więcej