Projekt uchwały Rady Miejskiej w Słubicach w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w gminie Słubice