SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w gminie Słubice