To o funduszach unijnych warto wiedzieć

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” wraz z Siecią Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim, działającą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkanie informacyjne pod nazwą „Zasady realizacji projektów za pośrednictwem Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014 – 2020“. Szkolenie odbędzie się 10 stycznia 2017 r.

Podczas spotkania przekazane zostaną informacje dotyczące procedury składania i zatwierdzania wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA, kwestie związane z działaniami i wydatkami kwalifikowalnymi w projektach. Ponadto zostanie poruszone zagadnienie dotyczące postanowień w zakresie informacji i promocji. Spotkanie odbędzie się we wtorek 10 stycznia 2017 r. w słubickim urzędzie miejskim, ul. Akademicka 1, w godzinach 10.00 - 13.00. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o zgłoszenie mailowo bądź telefonicznie.: numer telefonu 95 735 84 47, fax.: 95 735 84 61 ; e – mail: info@euroregion-viadrina.pl