Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne

W ramach trwających konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Słubice, Burmistrz Słubic zaprasza mieszkańców Gminy Słubice do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym, które odbędzie się 3 stycznia 2017 r. (wtorek) o godz. 17:00 w sali Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Piłsudskiego 3-4 w Słubicach.

 

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne

 

W ramach trwających konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Słubice, Burmistrz Słubic zaprasza mieszkańców Gminy Słubice do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym, które odbędzie się 3 stycznia 2017 r. (wtorek) o godz. 17:00 w sali Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Piłsudskiego 3-4 w Słubicach.

 

Celem wtorkowego spotkania będzie przedstawienie idei rewitalizacji, jak również omówienie projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Słubice i poznanie opinii uczestników spotkania na temat zapisów ww. projektu uchwały.

 

Czym jest Komitet Rewitalizacji?

Według zapisów ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r., Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo–doradczą burmistrza. Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji ustala się w drodze uchwały. W ostatnim czasie opracowano projekt ww. uchwały i od 6 grudnia trwają konsultacje społeczne tego dokumentu, o których informowaliśmy wcześniej na stronie www.slubice.pl w zakładce „Gminny Program Rewitalizacji” i na stronie www.bip.slubice.pl.

 

Podczas spotkania przedstawimy również plan działań związanych z przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym również kolejne działania, które w swoim czasie będziemy z Państwem konsultować.

 

Liczymy na aktywny udział mieszkańców gminy w jutrzejszym spotkaniu poprzez zgłaszanie do konsultowanego dokumentu swoich propozycji i uwag.

 

Serdecznie zapraszamy!