Informujemy o otwarciu Punktu Konsultacyjnego w ramach trwających konsultacji społecznych

 

Interesanci przyjmowani będą w dniach:

- 14.12.2016r.

- 21.12.2016r.

- 28.12.2016r.

- 04.01.2017r.

w godzinach 14:00 – 16:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1, w pokoju 217 na drugim piętrze.

W dniu 14 grudnia 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Słubicach uruchomiony zostanie Punkt Konsultacyjny w związku z konsultacjami społecznymi projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Słubice. Wypracowanie przedmiotowych zasad jest jednym z wielu kroków na drodze do zrewitalizowania obszarów naszej Gminy najbardziej dotkniętych degradacją, dlatego już dziś warto zaangażować się w ten proces.

Osoby odwiedzające nasz punkt w ramach konsultacji będą mogły zapoznać się z treścią opracowanego projektu dokumentu, pogłębić wiedzę na jego temat, a także zgłaszać do niego uwagi i propozycje zmian w formie pisemnej za pomocą ankiety. Osoba pełniąca dyżur pomoże w wypełnieniu stosownego dokumentu.

Zachęcamy również do zgłaszania swoich uwag i wniosków drogą elektroniczną oraz do odwiedzania strony internetowej poświęconej rewitalizacji "Gminny Program Rewitalizacji" lub "Rewitalizacja w Słubicach", gdzie znajdą Państwo m.in. ankietę konsultacyjną oraz projekt uchwały poddanej konsultacjom.