W Drzecinie połamali się opłatkiem

Stowarzyszenie Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich w Drzecinie zorganizowali w poniedziałek 5 grudnia, w świetlicy wiejskiej, wigilijne spotkanie. Wstępem do niego była inscenizacja przygotowana przez uczniów z Zespołu Szkół Licealnych w Słubicach, która wprowadziła zebranych w atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Zaproszenie do udziału w spotkaniu przyjęli m.in. przedstawiciele gminy i powiatu, kilku stowarzyszeń, a także Związku Nauczycielstwa Polskiego. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich zadbały o to, żeby na stołach nie zabrakło typowych świątecznych potraw, wspólnie śpiewano kolędy i składano sobie życzenia łamiąc się opłatkiem.

Fot. Wojciech Obrębski