Słubiczanie zawiązali Koalicję na rzecz Czystej Gminy Słubice

Wczoraj, 9 sierpnia na spotkaniu w Collegium Polonicum, słubiczanie zdecydowali, że będą wspólnie działać na rzecz czystości i ochrony środowiska w naszej gminie. – Bez pomocy mieszkańców nie poradzimy sobie na przykład z dzikimi wysypiskami śmieci, które co rusz wyrastają nam w różnych częściach miasta – mówi burmistrz Tomasz Ciszewicz. Był jedną z osób, które podpisały się pod wspólną deklaracją koalicjantów. Zrobili to też przedstawiciele: Fundacji na rzecz Collegium Polonicum, Fundacji Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych, Fundacji Dobro Kultury, Stowarzyszenia Patronum z Kunowic, Stowarzyszenia Kobiet Gospodynie z Rybocic, Hospicjum Domowego Św. Wincentego A'Paulo, Stowarzyszenia Nasze Słubice PL, Polskiego Związku Wędkarskiego Koło nr 2 Słubice, Towarzystwa Walki z Kalectwem oddział Słubice i Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej rejon nadodrzański.Między innymi te organizacje odpowiedziały na apel samorządu o zawiązanie koalicji. Jest ona częścią kampanii ekologicznej, którą rozpoczęła gmina.

W ramach kampanii zaproszenie do stworzenia koalicji skierowaliśmy do 25 organizacji pozarządowych. Wiele z nich odpowiedziało na ten apel. Oprócz tych, które wzięły udział we wczorajszym spotkaniu, zrobiły to też: drużyna harcerska nr 5 „Krąg” ze Słubic, Stowarzyszenie Razem dla Dzieci, Miejski Klub Sportowy Polonia, Stowarzyszenie Przyjaciół Świecka.

–Stanowczo sprzeciwiamy się wyrzucaniu śmieci na polach, w lasach czy w okolicach jezior. Sprzeciwiamy się śmieceniu w parkach, zadrzewieniach, na trawnikach i na chodnikach naszego miasta i okolicznych wiosek. Dołożymy też wszelkich starań, aby system zbierania odpadów komunalnych zaczął funkcjonować w sposób efektywny i sprzyjający lokalnemu środowisku - brzmi fragment dokumentu, który podpisali koalicjanci. Zobowiązali się też do: przeprowadzenia szeregu akcji sprzątania gminy, informowania społeczeństwa o zasadach zbierania odpadów, reagowania na sytuacje, w których ktoś niszczy nasz wysiłek na rzecz dobra wspólnego, zapewnienia trwałości i ciągłości podjętych działań, nagłaśniania informacji o zawiązanej koalicji i o naszym w niej udziale.

Pierwsze sprzątanie w ramach koalicji organizują wędkarze z koła nr 2 już w czwartek 11 sierpnia ( szczegóły na stronie: http://www.pzwslubice.pl/).  Kolejne będą 28 sierpnia w Rybocicach, a we wrześniu w Kunowicach i Słubicach.

Komitet organizacyjny tworzą: Fundacja na rzec Collegium Polonicum, Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych, Urząd Miejski w Słubicach, Słubicki Portal Informacyjny Słubice24.pl, Telewizja HTS Słubice.