"Bądż Eko-słubiczaninem" - pomożemy Ci w tym!

Gmina Słubice rozpoczyna kampanię edukacyjno-promocyjną „Bądź Eko-słubiczaninem”, którą sfinansuje ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W piątek 10 czerwca w Zielonej Górze zastępca burmistrza Słubic Roman Siemiński odebrał z rąk prezes WFOŚiGW Jolanty Fedak czek na 45 tys. zł. Gmina Słubice jest jednym z pięciu laureatów konkursu na przeprowadzenie kampanii edukacyjnych na rzecz środowiska.

Kampania, która potrwa do końca października i obejmie swym zasięgiem gminę Słubice, podzielona jest na trzy części. Pierwsza dotyczyć będzie dzikich wysypisk. Poprzez Facebooka prowadzona będzie akcja „społecznego tropienia śmieci”. Będzie miała formę mini rywalizacji, żeby zachęcić mieszkańców do tropienia dzikich wysypisk i tworzenia galerii zdjęć. Fundacja na rzecz Collegium Polonicum, której gmina powierzyła przeprowadzenie kampanii, zamierza tę jej część przeprowadzić w odrobinę prześmiewczej konwencji ogłaszając np. „internetowe wybory najładniej położonego dzikiego wysypiska” lub akcję „z kamerą wśród wysypisk”. Nakręci też filmowy reportaż z akcji, który zamieścimy na stronach internetowych i portalach społecznościowych. Kolejnym krokiem będzie akcja sprzątania najbardziej zaniedbanych miejsc w Słubicach, przeprowadzona w formie czterech happeningów. Uczestnicy zostaną wyposażeni w rękawice i worki na śmieci, a w nagrodę dostaną m.in. gadżety promujące kampanię. W planach jest też akcja informacyjna do firm budowlanych, aby w należyty sposób pozbywać się odpadów i gruzu.. Zorganizujemy spotkania informacyjne oraz roześlemy pocztą do firm listy informujące o miejscach przeznaczonych do odbioru takich odpadów, a także o konsekwencjach wyrzucania gruzu i innych odpadów budowlanych w miejscach do tego nie przeznaczonych.

Poradnik dobrych praktyk

Druga część kampanii będzie skierowana na segregację i zapobieganie nadmiernej produkcji odpadów. Celem jest opracowanie Poradnika Nieśmiecącego Słubiczanina. Znajda się w nim informacje, wnioski i doświadczenia zdobyte w poprzedniej, mniejszej kampanii „Zgnieć śmieć”, zrealizowanej w ubiegłym roku w gminie, czyli m.in. podstawy segregacji odpadów w każdym gospodarstwie domowym oraz sposoby na zmniejszenie ilości powstających odpadów. Opracowanie to zostanie również uzupełnione o informacje na temat prawnych konsekwencji nieodpowiedniego postępowania z odpadami, złych nawyków i sposobów na ich zmianę, skutków palenia śmieci. Poradnik znajdzie się w Gazecie Słubickiej i będzie rozdawany na happeningach i innych akcjach kampanii. Dodatkowo w formie elektronicznej trafi na strony internetowe miejskich instytucji, organizacji pozarządowych i na portale społecznościowe. Powstanie również filmowa wersja ekoporadnika. Kolejny raz rozdawać też będziemy mieszkańcom zgniatarki do butelek plastikowych. Już w czasie kampanii „Zgnieć śmieć” zgniatarki cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Okazało się, że dzięki nim można zmniejszyć objętość tych odpadów nawet o 80%. System segregacja śmieci w Słubicach, który obowiązuje od lipca 2013 r. pokazał, że głównym problemem w mieście stały się przepełnione kontenery na odpady suche. Wyrzucone niezgniecione butelki plastikowe zabierają cenne miejsce w kontenerach, czego skutkiem jest tworzący się wokół nich bałagan. W planach mamy też zajęcia edukacyjne w słubickich szkołach i przedszkolach. Zajęcia te będą dotyczyły tematyki segregacji i zmniejszania produkcji odpadów.

Jak zaradzić sytuacji na osiedlach?

Trzecia część kampanii skierowana jest do mieszkańców wspólnot mieszkaniowych i osiedli w Słubicach. Tylko nieduża ilość odpadów jest tam segregowana, co zresztą przez to, że inni wrzucają niesegregowane odpady gdzie popadnie, nie ma znaczenia. Aby zwrócić uwagę mieszkańców na tę sytuację, zorganizujemy happeningi na 6 osiedlach w Słubicach. Kampanię zakończymy w październiku II międzyszkolnymi zawodami o tytuł najbardziej ekologicznej szkoły. Tegoroczna kampania dotyczyć też będzie nowego systemu segregacji śmieci. Od lipca zmieniają się zasady zbiórki odpadów w Słubicach i chcemy od razu rozpocząć edukację w tym zakresie. W gminie organizowane będą zajęcia w szkołach i przedszkolach oraz mini happeningi.

Patronem medialnym kampanii jest portal Słubice24.pl