Przetarg nieograniczony na dostawę monitorów komputerowych

Numer ogłoszenia w BZP: 176823 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015