Zatwierdzony został Program Interreg VA Polska-Brandenburgia

22 października 2015 roku Komisja Europejska przyjęła Program Interreg VA Polska-Brandenburgia 2014-2020. Jego całkowity budżet to prawie 118 mln euro, z czego 100 mln pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - poinformował na swojej stronie internetowej Urząd Marszałkowski. Te pieniądze będzie można wydać na projekty, które mieszczą się w ramach 4 osi priorytetowych: integracja mieszkańców i współpraca administracji, wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji, wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego, połączenie z sieciami transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport. Wspólny Sekretariat Programu Interreg VA Polska – Brandenburgia 2014-2020 znajduje się we Frankfurcie nad Odrą, wkrótce uruchomiony zostanie Regionalny Punkt Kontaktowy w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze.