Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej przebudowy ul. Kupieckiej do skrzyżowania z ul. Sportową łącznie z odcinkiem ul. Sportowej w Słubicach

Numer ogłoszenia w BZP: 120649 - 2015; data zamieszczenia: 12.08.2015