Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej ścieżki rowerowej na koronie wału przeciwpowodziowego na odcinku Nowy Lubusz do granicy z gminą Górzyca

Numer ogłoszenia w BZP: 119679 - 2015; data zamieszczenia: 11.08.2015