Wydajemy przewodnik. Turyści poznają smaki Słubic i Frankfurtu

Gmina wspólnie ze Stowarzyszeniem Turystyki z Frankfurtu nad Odrą (Tourismusverein Frankfurt Oder e.V.) wyda polsko-niemiecki przewodnik z informacjami o miejscach, gdzie, po obu stronach Odry, można zjeść i zrobić zakupy.

Będzie to efekt realizowanego właśnie transgranicznego projektu „Smaki Dwumiasta – turystyczny kulinarny i zakupowy przewodnik po Słubicach i Frankfurcie nad Odrą”. Wydanie przewodnika poprzedzą warsztaty tematyczne dla przedstawicieli punktów gastronomicznych i handlowych. Przewodnik będzie rozpowszechniany przez gminę, która jest beneficjentem projektu, oraz Stowarzyszenie Turystyki z Frankfurtu, na targach turystycznych oraz podczas transgranicznych imprez organizowanych na terenie Słubic i Frankfurtu tak, żeby trafił on do jak najszerszego grona odbiorców. Ponadto będzie też dostępny w siedzibie polsko-niemieckiej informacji turystycznej we Frankfurcie nad Odrą oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej gminy.  Ma to być rodzaj promocji  oferty kulinarno – handlowej Słubic i Frankfurtu nad Odrą wśród turystów, którzy odwiedzą nasze Dwumiasto.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Lokalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Pro Europa Viadrina” oraz budżetu państwa. 

 

Całkowita wartość projektu: 12 880 euro

Wysokość wsparcia z EFRR: 10 948 euro

Wkład własny gminy: 1932 euro

Dofinansowanie z budżetu państwa: 1288  euro