Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego przy ul. Nocznickiego w Słubicach

Numer ogłoszenia w BZP: 94587 - 2015; data zamieszczenia: 26.06.2015