Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego przy ul. Nocznickiego w Słubicach

Numer ogłoszenia w BZP: 84859 - 2015; data zamieszczenia: 10.06.2015