Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej przebudowy ul. Kopernika i Al. Niepodległości w Słubicach

Numer ogłoszenia w BZP: 68955 - 2015; data zamieszczenia: 13.05.2015