Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego – wykonawczego budowy placu manewrowego z budynkami administracji i obsługi podróżnych oraz towarzyszącą infrastrukturą w Słubicach

Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty