Informacja dotycząca wolnych miejsc pod budowę garaży murowanych

Burmistrz Słubic informuje, że w zasobach gminnych znajdują się grunty (wnęki garażowe) zlokalizowane na obszarach kompleksów garażowych położonych przy ulicy Szczecińskiej oraz przy ulicy Rysia, które mogą być wykorzystane do budowy garaży murowanych.

Lokalizacja poszczególnych wnęk garażowych przedstawiają poniższe mapki.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu 95 737 20 51 lub o kontakt osobisty w Urzędzie Miejskim w Słubicach, pokój 221.