Zaawansowanie robót na budowie przedszkola

Dobiega końca wykonanie tzw. „stanu surowego” obiektu przedszkola przy ulicy Narutowicza.

Dobiega końca wykonanie tzw. „stanu surowego” obiektu przedszkola przy ulicy Narutowicza w Słubicach, stan zaawansowania robót na obiekcie potwierdza wykonanie zakładanego na koniec czerwca 2013 roku planu przerobu w robotach budowlano-montażowych.
Zakres robót wykonanych obejmuje:
- w całości wykonano roboty ziemne, fundamentowe, roboty izolacyjne
- zakończono realizację ścian zewnętrznych oraz ścian działowych obiektu
- prowadzone są roboty związane z więźbą dachową, gdzie elementy konstrukcyjne dachu
wykonano w całości, aktualnie trwa deskowanie połaci dachowej
- wykonano wewnętrzną instalację elektryczną w zakresie okablowania.
- wykonana została zewnętrzna sieć sanitarna oraz deszczowa
W najbliższym okresie planowane jest:
- zakończenie deskowania dachu oraz położenie warstwy papy, układania
dachówki ceramicznej
- montaż stolarki okiennej
- rozpoczęcie montażu wewnętrznej instalacji sanitarnej
- przygotowanie podłoża pod posadzki, tynki wewnętrzne
Na obiekcie przedszkola „Euro Kita” we Frankfurcie nad Odrą objętego projektem prowadzone są roboty adaptacyjno-remontowe poddasza na sale przeznaczone do prowadzenia zajęć dydaktycznych z dziećmi.
Zakres robót obejmuje: modernizację więźby dachowej wraz z ociepleniem i montażem dodatkowych okien, wykonanie ścian działowych poddasza, wykonanie instalacji wodociągowej, sanitarnej, wentylacyjno-grzewczej, wykonanie dodatkowych schodów ewakuacyjnych zewnętrznych.
W ramach części miękkiej projektu prowadzone są zajęcia nauki języka polskiego dla nauczycieli niemieckich i nauki języka niemieckiego dla nauczycieli polskich.
Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 31 marca 2014 roku.