Odkryj Europę – wycieczki szkolne do Słubic i Frankfurtu nad Odrą

Poznaj interesującą, transgraniczną ofertę kształcenia podczas wycieczki szkolnej, wycieczki klasowej lub jednodniowego projektu.

Ponad 20 instytucji – muzea, uczelnie wyższe, instytucje kultury i stowarzyszenia-stworzyło ponad 30 ofert w ośmiu grupach tematycznych: spotkania interkulturowe & język obcy, gospodarka & technika, wiedza europejska, historia & politologia, sport & action, literatura, biologia & geografia, sztuka, muzyka & teatr. Przedmiot wycieczek koncentruje się na organizacji warsztatów, plenerów, wykładów, zwiedzaniu miast, treningach sportowych, eksperymentach itp. Wszystkie aktywności są dostosowane do obowiązujących standardów edukacyjnych
Pomysł opracowania nowego produktu turystycznego powstał w Słubicko-Frankfurckim Centrum Kooperacji, które współpracowało z wszystkimi ww. Więcej informacji na stronie www.discover-frankfurt-slubice.eu/pl oraz w Stowarzyszeniu Turystycznym we Frankfurcie nad Odrą u p. Anety Szcześniewicz tel.00493355008943.