Sięgnij po dotacje

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił konkursy na realizację zadań publicznych. Obszarami wsparcia są działania obejmujące integrację europejską, popularyzację i poszerzanie wiedzy na temat Unii Europejskiej oraz prowadzenie punktów informacji europejskiej dla mieszkańców województwa lubuskiego, a także działania promocyjne związane z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Na organizacje czeka łącznie 445 tysięcy złotych. Oferty w konkursach można składać do 7 lutego 2013 r. Więcej informacji znajduje się na stronie:
http://lubuskie.pl/strona-glowna/news/&news_category=TOP&news_id=12098/