Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza

Viadrina ma nowego prezydenta

Z dniem 1 października 2018 prof. dr Julia von Blumenthal obejmie stanowisko prezydenta Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Oficjalna uroczystość objęcia funkcji prezydenta odbędzie się w pierwszym tygodniu nowego semestru zimowego 2018/2019, w czwartek 18 października o 15.30 w budynku Auditorium Maximum, przy Logenstraße 4, we Frankfurcie nad Odrą.

W uroczystym przemówieniu inauguracyjnym nowa prezydent Viadriny, prof. dr Julia von Blumenthal, przedstawi się społeczności uniwersyteckiej oraz zgromadzonym gościom. Przewodniczący Rady Fundacji Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, prof. dr Klaus Dicke, pożegna ustępującego prezydenta, prof. dr. Stephana Kuderta, i powita prof. dr. Julię von Blumenthal. Dr Ulrike Gutheil, sekterarz stanu w Ministerstwie Nauki, Badań i Kultury, powita nową prezydent w imieniu Kraju Związkowego Brandenburgia.

 Od października 2009 r. prof. dr Julia von Blumenthal jest profesorem na Uniwersytecie im. Humboldta w Berlinie. W pracy naukowej zajmuje się polityką wewnętrzną Republiki Federalnej Niemiec. Od 2014 jest dziekanem Wydziału Kulturoznawstwa, Socjologii i Pedagogiki. Od roku 2010 prof. dr Julia von Blumenthal piastuje stanowiska kierownicze w administracji akademickiej, początkowo jako dziekan ds. studenckich, a od 2012 r. jako dziekan. Pod jej kierownictwem w wyniku połączenia dwóch wydziałów Uniwersytetu im. Humboldta powstał Wydziału Kulturoznawstwa, Socjologii i Pedagogiki.

Autor: Beata Bielecka | 18 października 2018

Wróć Drukuj

facebook google plus one