Słubice

  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
  • Info24: Zmiana numeru konta bankowego UM Słubice - patrz "Kontakt"
Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Lubuska Niebieska Tarcza Lubuska Niebieska Tarcza Społeczny Komitet Budowy Pomnika w Słubicach

Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg w Gminie Słubice

Ogłoszenie w BZP nr 30335 - 2017 z dnia 2017-02-22 r.

Więcej Drukuj

Dziś spotkanie z mieszkańcami w sprawie rewitalizacji

Zapraszamy 22 lutego o 17.00 do Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Piłsudskiego 3-4 na spotkanie w ramach konsultacji społecznych. Dotyczą one wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Słubice. Gmina zakończyła diagnozę i w oparciu o uzyskane wyniki wstępne wyznaczyła obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, których granice ostatecznie zostaną przyjęte w drodze uchwały Rady Miejskiej w Słubicach. Zanim do tego dojdzie chcemy poznać opinię mieszkańców na ten temat.

Więcej Drukuj

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne

W ramach trwających konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Słubice, Burmistrz Słubic zaprasza interesariuszy rewitalizacji gminy Słubice do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym, które odbędzie się 22 lutego 2017 r. (środa) o godz. 17:00 w sali Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Piłsudskiego 3-4 w Słubicach.

Więcej Drukuj

Darmowe kursy językowe dla polskich i niemieckich seniorów!

We Frankfurcie, przy ul. Słubickiej, tuż za mostem łączącym nasze miasta, powstaje miejsce spotkań dla osób starszych z obu stron Odry. Będą się tam m.in. uczyć języka sąsiada, spotykać na śniadaniach, brać udział w zajęciach kółka czytelniczego. Powstanie też rada seniorów.
Pomieszczenia pod przyszłą siedzibę „citySENIORENTREFF bez granic" są właśnie remontowane. Mają zostać oddane do użytku w maju lub czerwcu. Do tego czasu aktywności zaplanowane w ramach projektu „citySPOTKANIA SENIORÓW ohne Grenzen”, którego partnerem jest m.in. gmina Słubice, będą się odbywać na przemian w słubickim Collegium Polonicum i frankfurckim Domu Bolfrasa.

Więcej Drukuj

Warsztaty dla nauczycieli. Jak motywować uczniów do nauki języków obcych?

Lektorat Języków Obcych Collegium Polonicum we współpracy z Centrum Międzykulturowego Nauczania Uniwersytetu Europejskiego Viadrina już po raz trzeci zaprasza zainteresowanych nauczycieli do udziału w warsztatach „Praca w grupach międzykulturowych –animacja, analiza i aktywacja”. Odbędą się one 20 marca (10.00-16.00) w sali nr 20 w Collegium Polonicum. Warsztaty prowadzić będą: Stefanie Vogler-Lipp i Ulrike Zillmer (Centrum Międzykulturowego Nauczania Uniwersytetu Europejskiego Viadrina).

Więcej Drukuj

Inwestycje na drogach. Będzie wygodniej i bezpieczniej!

Około 2,1 mln zł wyda w ciągu najbliższych miesięcy gmina na remonty i budowy dróg. Właśnie trwają procedury przetargowe, a prace mają ruszyć wiosną. W planach jest m.in. przebudowa ul. Kupieckiej, poszerzenie jezdni, budowa chodników i nowe przejścia dla pieszych od Narutowicza do skrzyżowania Nocznickiego i Rzepińskiej, wylanie asfaltowych dywaników na kolejnych drogach w gminie.

Więcej Drukuj

Rejsy Zefirem z certyfikatem!

17 lutego, podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych Tour Salon w Poznaniu, prezes Stowarzyszenia Odra dla turystów Łukasz Kozłowski odebrał Certyfikat POT INTERNAUTÓW za organizację rejsów statkami Zefir i Laguna po Odrze. Było to możliwe dzięki temu, że stowarzyszenie, do którego należy także gmina Słubice, zwyciężyło w konkursie na najlepszy produkt turystyczny w województwie lubuskim (był organizowany przez Gazetę Lubuską), dzięki czemu zostało zakwalifikowane do ogólnopolskiego plebiscytu (organizowanego przez portal Wirtualna Polska oraz Polską Organizację Turystyczną). Głosami internautów otrzymało wspomnianą nagrodę, pokonując przy tym konkurentów z całego kraju.

Więcej Drukuj

BURMISTRZ SŁUBIC OGŁASZA OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

Konkursy adresowane są do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2017 r. zadań publicznych w zakresie:
Rodzaj zadania: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz promocja i organizacja wolontariatu.

Priorytet 1: Wzmacnianie organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie działań w ramach Słubickiego Centrum Organizacji Pozarządowych;

Priorytet 2: Upowszechnianie i wspieranie aktywizacji działań w zakresie wolontariatu w tym: szkolnych kół wolontariatu, poprzez ich promowanie oraz współorganizację szkoleń, warsztatów;Rodzaj zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Priorytet: Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, w tym szkolenie dzieci i młodzieży obejmujące prowadzenie zajęć treningowych i udział w obozach szkoleniowych z zakresu wybranych dyscyplin sportowych w celu kształtowania postaw prozdrowotnych podopiecznych.

Więcej Drukuj

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMITETU REWITALIZACJI

Więcej Drukuj

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Więcej Drukuj

Sukcesy słubiczan na mistrzostwach Polski

- Podczas Halowych Mistrzostw Polski juniorów i juniorów młodszych w Toruniu nasi zawodnicy: Antoni Plichta i Jakub Czak zdobyli medale. Pierwszy – złoto, drugi – brąz – informuje Ryszard Chustecki z LKS Lubusz Słubice.

Więcej Drukuj

Małgorzata Krzyżan wśród najlepszych sportowców 2016 roku

28 stycznia w Zajeździe "Hubertus" w Słońsku odbyła się gala będąca podsumowaniem VII Plebiscytu na sportowca i trenera roku 2016 Województwa Lubuskiego Zrzeszenia LZS.Sportowcem roku 2016 został Oskar Stachnik, a trenerem - Zygmunt Szwarc. Obaj reprezentują klub sportowy ULKS „Uczniak” Szprotawa. Zwycięzca plebiscytu to wicemistrz świata juniorów w rzucie dyskiem, a Z. Szwarc to jego trener. Drugie miejsce wśród zawodników zdobył wicemistrz Europy i piąty zawodnik mistrzostw świata w boksie Kamil Offman z BKS „Orkan” Gorzów Wielkopolski, a trzecie - słubiczanka Małgorzata Krzyżan LKS „Lubusz” Słubice – mistrzyni świata w rzucie dyskiem w kategorii masters. Działacze LZS docenili także Jakuba Czaka, który w tej prestiżowej kategorii był szósty.

Więcej Drukuj

Kolejne smaczne spotkanie w bibliotece

Kulinarne Czwartki w bibliotece miejskiej to okazja, żeby poznać nowe przepisy i wspólnie coś przyrządzić. Na lutowym spotkaniu królowały sałatki. Różnorodność kompozycyjna oraz łatwość ich przyrządzania sprawia, że każdy może znaleźć coś dla siebie.

Więcej Drukuj

ZUS upraszcza język

Większość z nas, czytając urzędowy dokument ma problem ze zrozumieniem jego treści. Wszystko przez urzędową terminologię i skomplikowany styl. Zakład Ubezpieczeń Społecznych postanowił to zmienić i uprościć język. Także formularze będą prostsze, będą miały mniej stron i rubryk.

Więcej Drukuj

Burmistrzowie Słubic i Frankfurtu o Wieży Kleista, Dniu Europy i wspólnych projektach

Spotkania w ramach tzw. grupy sterującej weszły już na stałe do kalendarza Tomasza Ciszewicza i dr Martina Wilke. Odbywają się regularnie raz w miesiącu, na przemian po obu stronach Odry. W środę 15 lutego delegację z Frankfurtu gościliśmy u siebie.
Obu burmistrzom, podczas spotkania, towarzyszyli pracownicy Słubicko-Frankfurckiego Centrum Kooperacji. – Rozmawialiśmy między innymi o naszym wspólnym projekcie, który przewiduje budowę Wieży Kleista w Słubicach i efektowne oświetlenie mostu łączącego nasze miasta – mówi T. Ciszewicz.

Więcej Drukuj

Leszek Możdżer zagra na Dniach Muzyki nad Odrą

10 marca o 19.00, w Collegium Polonicum, zagra Leszek Możdżer. Solowy recital pianisty z polską muzyką filmową będzie jednym z kulminacyjnych wydarzeń Festiwalu Dni Muzyki nad Odrą. Artysta interpretować będzie głównie kompozycje Krzysztofa Komedy, ale także inne filmowe tematy muzyczne. Koncert będzie także zwieńczeniem i komentarzem do seansów w Kinie SMOK 4 i 5 marca (m.in. „Nieustraszeni łowcy wampirów” czy ”Pianista”) .

Więcej Drukuj

Chcą uczcić żołnierzy wyklętych

1 marca o 12.00, na placu Sybiraków, Społeczny Komitet Budowy Pomnika organizuje uroczyste spotkanie z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. – W programie m.in. modlitwa w intencji żołnierzy, apel pamięci i zapalenie zniczy – zapowiada Michał Sobociński, jeden z organizatorów.

Więcej Drukuj

Burmistrz Subic ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Słubice

Więcej Drukuj

Szukamy chętnych do komisji konkursowej

Burmistrz Słubic zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Słubice w roku 2017 w następujących obszarach: ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Więcej Drukuj

Spotkanie z Przyrodą „W świecie zmysłów: dotyk” w Collegium Polonicum w Słubicach

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych zaprasza w czwartek, 16 lutego o 18.00 do Collegium Polonicum (sala 18), na kolejne Spotkanie z Przyrodą. Rozpoczyna nim serię Spotkań o zmysłach w świecie przyrody. Michał Oźmiński, doktorant Wydziału Biologii UAM, opowie o najbardziej pierwotnym zmyśle - dotyku. Jak się wykształcił? Komu jest potrzebny? Jaką rolę odgrywa? Czy robaki, owady, ryby używają dotyku? Czym dotykają ptaki?

Więcej Drukuj

Jak bezpiecznie spędzić ferie? Tego dzieci się uczyły w Straży Miejskiej

20 uczniów Szkoły Podstawowej nr 2, wspólnie ze swoimi nauczycielkami: Angeliką Chustecką i Haliną Gacką, odwiedziły w czwartek, 9 lutego, magistrat, gdzie spotkały się z komendantem Straży Miejskiej Wiesławem Zackiewiczem.

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na utrzymanie zieleni miejskiej w obrębie miasta Słubice w 2017 r.

Ogłoszenie z BZP nr 22821 - 2017 z dnia 2017-02-09 r.

Więcej Drukuj

Ministerstwo Środowiska przygotowało ABC segregacji odpadów

Prawidłowa segregacja odpadów komunalnych zaczyna się w domu. Oddzielamy surowce od śmieci, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Zbieramy razem jedynie te rodzaje odpadów, które cechują się takimi samymi właściwościami i charakterem. Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Posegregowane stają się wartościowymi surowcami. Znaczną część odpadów można przerobić albo ponownie wykorzystać. Z odzyskanych surowców powstają nowe, używane przez nas produkty, m.in. kubki, doniczki, a nawet meble czy ubrania.

Więcej Drukuj

Punkt Konsultacyjny

Informujemy o ponownym otwarciu Punktu Konsultacyjnego. Interesanci przyjmowani będą w dniach: 08.02., 15.02., 22.02., 01.03., w godzinach 14:00 – 16:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1, w pokoju 217 na drugim piętrze.

Więcej Drukuj

Niezwykłe fotografie w słubickiej bibliotece

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy fotografii uczestników warsztatów odbywających się w Galerii OKNO Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury w Słubicach. Fotografie posłużyły
do zilustrowania kalendarza Galerii OKNO na 2017 rok. Premiera kalendarza odbyła się podczas wernisażu w Galerii OKNO 13 stycznia 2017 roku.

Więcej Drukuj

KONSULTACJE SPOŁECZNE dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Słubice.

Więcej Drukuj

Policja zachęca: Poznaj swojego dzielnicowego!

Krzysztof Szyszko, Maciej Andrzejewski, Edyta Pąk i Krzysztof Pawluczuk – to z nimi można się kontaktować gdy potrzebujemy pomocy dzielnicowego. W jakich rejonach miasta i gminy pracują? Pod jakimi numerami telefonów są dostępni?

Więcej Drukuj

Słubicka galeria OKNO jedną z najlepszych w Polsce!

Branżowe czasopismo artluk podsumowało 2016 rok i wytypowało 20 najciekawszych instytucji sztuki współczesnej oraz 20 najciekawszych wystaw ubiegłego roku. Galeria OKNO, która działa w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury, znalazła się na wysokiej 11. pozycji w kraju, natomiast jej „dziecko” - Festiwal Nowej Sztuki „lAbiRynT” na 9.

Więcej Drukuj

W sanepidzie podpowiedzą jak dbać o zdrowie

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Słubicach zaprasza dziś 6 lutego, od 9.00 do 14. 30, do swojej siedziby przy ul. Mickiewicza 6 (IV piętro przychodni lekarskiej) na Dzień Otwartych Drzwi połączony z obchodami Światowego Dnia Walki z Rakiem. W punkcie promocji zdrowia będzie można wykonać bezpłatnie: pomiar tkanki tłuszczowej, badanie poziomu cukru we krwi, pomiar stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu u palaczy,pomiar ciśnienia tętniczego krwi, a na fantomach piersi i jąder będzie udzielany instruktaż samobadania.

Więcej Drukuj

BURMISTRZ SŁUBIC OGŁASZA OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

Burmistrz Słubic ogłasza otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2017 r. zadań publicznych w zakresie:

Więcej Drukuj

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Więcej Drukuj

Dziś rusza Uniwersytet Zdrowego Stylu Życia

150 uczniów, z klas 4-6, z terenu powiatu słubickiego, weźmie udział w bezpłatnych zajęciach, które przez całe ferie odbywać się będą w Collegium Polonicum. Jest to element programu "Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia"realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słubicach. Uniwersytet Zdrowego Stylu Życia zainauguruje dziś, 30 stycznia, wykład Małgorzaty Krasowskiej-Marczyk, prezesa słubickiego szpitala.

Więcej Drukuj

Mocarz wkracza do szkół. Ten program ma pomóc zapobiegać uzależnieniom

Koncertem Gabriela Fleszara „Wolności oddać nie umiem” ,połączonym z prelekcją na temat uzależnień, 25 stycznia w auli Collegium Polonicum gmina Słubice zainaugurowała kampanię profilaktyczną „Mocarz”. Jej adresatami jest młodzież ze słubickich gimnazjów. Po feriach rozpoczną się zajęcia dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców na temat katastrofalnych skutków używania substancji psychoaktywnych.

Więcej Drukuj

Dziś WOŚP zagrała w…słubickiej Straży Miejskiej

- To jest dla mnie sentymentalna podróż – wyznała dziś (27 stycznia), podczas wizyty w Straży Miejskiej, Agnieszka Krajewska. To ona 15 stycznia, w czasie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wylicytowała voucher na patrol ze strażnikami. Okazało się, że przed 20 laty pracowała w SM i chciała zobaczyć, jak dziś ona funkcjonuje.

Więcej Drukuj

Słubiczanie i frankfurtczycy debatowali o przyszłości Dwumiasta

W czwartek, 26 stycznia we frankfurckim Forum Kleista, odbyła się XXX sesja rad miejskich Słubic i Frankfurtu. Przyjęto na niej wspólne założenia rozwoju turystyki w obu miastach do 2020 roku, podsumowano to, co zrobiono razem od poprzedniej sesji w maju 2014 roku do dziś i omówiono nowe projekty.

Więcej Drukuj

Wieczór autorski z ...9-letnią Emilką!

Serdecznie zapraszamy na spotkanie autorskie z Emilką Kusz, niezwykle uzdolnioną 9-latką! Spotkanie odbędzie się w oddziale dziecięcym słubickiej biblioteki, w piątek 27 stycznia o 17.30, w ramach cyklu "Młodzi zdolni", promującej młode osoby z regionu, które mają pasje. Na swoje ostatnie urodziny dziewczynka dostała od dziadka piękny prezent - wydanie jej wierszyków, które zaczęła pisać w wieku 7 lat.

Więcej Drukuj

Strażacy przestrzegają: Dochodzi do wielu pożarów w kominach

Skutki pożaru sadzy mogą być bardzo poważne. W grę wchodzi czyjeś życie, bezpieczeństwo i często gromadzony przez wiele lat majątek, dlatego nie warto lekceważyć obowiązku przeglądu i czyszczenia przewodów kominowych. Strażacy ostrzegają: - Od 1 grudnia 2016 roku do 23 stycznia 2017 roku w woj. lubuskim doszło do około 250 pożarów sadzy w kominach.

Więcej Drukuj

Ferie można ciekawie spędzać...w bibliotece

We wtorki i czwartki od 11.00 do 13.00, w ramach Małej Akademii Sztuk Przepięknych,odbywać się będą zajęcia dla dzieci. W programie m.in. zajęcia plastyczne, wspólne czytanie książek, zabawy i gry planszowe. Pierwsze spotkanie, w ramach Zimowych Inspiracji Młodych Artystów, już 31 stycznia. Zapraszamy!

Więcej Drukuj

Zbadaj piersi. To może uratować życie!

Od 1 do 3 marca 2017 r. na placu Bohaterów w Słubicach przeprowadzane będą bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonywanych tego typu badań. Panie, które nie będą spełniały tych warunków będą mogły skorzystać z badań płatnych (80 zł).

Więcej Drukuj

Prosimy o zgłaszanie przedsięwzięć na Dzień Europy 2017

Kolejny już Słubicko – Frankfurcki Dzień Europy odbędzie się w 9 maja 2017 r. pod hasłem „Wspólnie kształtować Europę ”. Dla mieszkańców to okazja, aby doświadczyć Europy w Dwumieście i zająć się tematem związanym z Unią Europejską: jak wygląda Europa i w jaki sposób chcemy ją wspólnie w przyszłości kształtować - również z punktu widzenia aktualnych wyzwań ? Czym jest Europa w naszym Dwumieście i jak bardzo różnorodne są nasze miasta ?
Instytucje i podmioty, które chcą się zaangażować w organizację tegorocznego Dnia Europy poprzez zorganizowanie jakiegoś wydarzenia, mogą zgłosić swoje uczestnictwo do 15 lutego 2017 r. Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: iwona.karaban@slubice.pl

Więcej Drukuj

Duży sukces naszych małych piłkarzy

Wprawdzie zawodnicy z UKS Polonia Słubice nie wygrali turnieju EWE Winter CUP, który został rozegrany 22 stycznia w Bestensee, ale podopieczni Piotra Dmuchowskiego i Łukasza Ryszczuka mają powody do radości, bo walczyli ambitnie i doszli do półfinału.

Więcej Drukuj

Apel do mieszkańców i zarządców nieruchomości

Szanowni Państwo, jeżeli chcecie, żeby od 1 lutego Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych odbierało śmieci sprzed waszych domów prosimy, żeby osoby, które jeszcze tego nie zrobiły, pilnie wskazały miejsca, gdzie mają stanąć pojemniki na odpady. Dopiero wówczas PUK będzie mógł dostarczyć Państwu zarówno pojemniki na śmieci zmieszane jak i worki na odpady segregowane. Z obowiązku wskazania miejsc wywiązało się do dziś tylko część wspólnot mieszkaniowych, czym jesteśmy mocno zaniepokojeni. Jest to niezbędne, żebyśmy mogli wdrożyć nowy system gospodarki śmieciowej, wymuszony przez zmianę ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie z maja 2016 roku.

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na utrzymanie w czystości ulic, placów i chodników na terenie Gminy Słubice w 2017 r.

Ogłoszenie BZP nr 12054 - 2017 z dnia 2017-01-20 r.

Więcej Drukuj

W sobotę spotkanie informacyjne dla polskich uczniów

21 stycznia od 9.00 do 12.00 będzie można wziąć udział w Dniu Otwartym w Gimnazjum Liebknechta we Frankfurcie nad Odrą. Jest ono adresowane do polskich uczniów zainteresowanych kontynuacją nauki w tej szkole oraz do ich rodziców. Tego samego dnia o 10.30 w auli B frankfurckiej szkoły odbędzie się też spotkanie informacyjne.

Więcej Drukuj

Kolejny statek z zapałek Grzegorza Trzmielewskiego zacumował w słubickiej bibliotece!

W słubickiej bibliotece można już obejrzeć pływający model pancernika Bismarcka zbudowany z 40 tysięcy zapałek !
Autorem statku jest młody modelarz z Drzecina - Grzegorz Trzmielewski, który na co dzień uczy się w Zespole Szkół Budowlanych w Gorzowie.

Więcej Drukuj

Betlejem w Kunowicach? To trzeba zobaczyć!

Kościół w Kunowicach znów zamienił się w stajenkę, w której Maryja urodziła Bożego Syna i złożyła Go w żłobie. Po raz kolejny aniołowie zaśpiewali \"Gloria in excelsis Deo\", ogłaszając światu, że w ubogiej stajence narodził się Emmanuel. Jeszcze raz wszystko stworzenie, ubodzy i możni upadli na kolana i oddali pokłon Bogu. W niedzielę 22 stycznia o 19.00 w kościele będzie niezwykłe przedstawienie.

Więcej Drukuj

W SMOKu zobaczymy kawałek teatru

Słubicki Miejski Ośrodek Kultury zaprasza w sobotę 28 stycznia o 18.00 na spektakl "Gupik" Wasilija Sigariewa w reżyserii Xenii Torskiej. Występują: Daria Korobeinikova, Vitalii Shcherban, Jan Hattowski. Przekład na j. polski: Xenia Torska, Nikita Kamenev, Agnieszka Zgrzywa. Produkcja: Teatr Słubice Wschodnie i SMOK. Wstęp wolny.

Więcej Drukuj

Teraz łatwo zlokalizować groby na naszych cmentarzach

Powstała elektroniczna baza grobów, które znajdują się na terenie wszystkich cmentarzy komunalnych w naszej gminie. Za pomocą Internetu, po wpisaniu nazwiska zmarłej osoby, można bardzo szybko odnaleźć jej grób.

Więcej Drukuj

Plan zamówień publicznych 2017 r.

Więcej Drukuj

Burmistrz Słubic ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 stanowiącego własność Gminy Słubice położonego w Słubicach przy ulicy Sienkiewicza 6 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

Przetarg odbędzie się 21 marca 2017 r. o godzinie 1100 w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej nr 1.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na konto urzędu w banku Bank Spółdzielczy w Rzepinie, Oddział Słubice nr 37 8371 0009 0009 5514 2000 0060 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 16 marca 2017 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Miejskiego w Słubicach.

Mapka z lokalizacją nieruchomości dostępna jest po kliknięciu w poniższą tabelę.

Więcej Drukuj

Michael Kurzwelly pokaże u nas swoje prace

W piątek o 18.00 w Galerii OKNO Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury (ul. 1 Maja 1) odbędzie się wernisaż wystawy Michaela Kurzwellego.Artysta jest człowiekiem pogranicza, mieszkańcem świata pomiędzy Polską i Niemcami, założycielem Słubfurtu, takiej naszej Nibylandii, która istnieje w głowach wielu ludzi. W swoich pracach M. Kurzwelly zajmuje się zagadnieniem tworzenia tożsamości i granic oraz kryjących się za tym strategii. Jednocześnie w swoich działaniach chodzi mu o reinterpretację problemów społecznych metodą konstrukcji rzeczywistości, która poprzez włączanie wielu działaczy przenika do codziennego życia.

Więcej Drukuj

ZABYTEK ZADBANY edycja 2017 - konkurs organizowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa

Więcej Drukuj

Bez Was nie byłoby tego wspaniałego rekordu!

Słubice są na czwartym miejscu w województwie lubuskim, wśród wszystkich miast i gmin, które 15 stycznia zagrały w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Przed nami były tylko: Zielona Góra (300 tys.zł), Gorzów Wlkp. ( 280 tys. zł) i Kostrzyn nad Odrą (90,1 tys. zł). My uzbieraliśmy 88,2 tys. zł zostawiając daleko w tyle takie miasta jak Szprotawa, Sulęcin, Świebodzin czy Żagań. Raz jeszcze dziękujemy!

Więcej Drukuj

Czas na rozliczenia ze sprzedaży napojów alkoholowych

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązani są złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim i wnieść stosowną opłatę w terminie do 31 stycznia na rachunek gminy.

Więcej Drukuj

Załóż firmę przez telefon i inne proaktywne usługi dla przedsiębiorców.

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nowe usługi dla przedsiębiorców. Od stycznia 2017, z pomocą konsultanta, można zarejestrować własną firmę przez telefon. Właściciel firmy może również skorzystać z telefonicznego powiadamiania o zbliżających się ważnych terminach oraz istotnych zmianach w przepisach.

Więcej Drukuj

Słubiczanie pięknie zagrali dla WOŚP. Dziękujemy!

- Nasi mieszkańcy pokazali, że mają wielkie serca – mówią burmistrz Tomasz Ciszewicz i przewodniczący rady miejskiej Mariusz Olejniczak i się cieszą, że wspólnie udało nam się zebrać ponad 88 tys. zł. - To rekordowa kwota! – podkreśla szef słubickiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Tomasz Pilarski. W ubiegłym roku podczas finału WOŚP zebraliśmy 57 tys. zł.

Więcej Drukuj

Uczniowie z „trójki” mieli witaminowy dzień

Dziś, 13 stycznia 2017 roku, uczniowie klasy I B, przebrani za witaminy, na długiej przerwie częstowali koleżanki i kolegów owocami i witaminowymi deserami. Było to jedno z wydarzeń przygotowanych przez szkołę w ramach Witaminowego Dnia.
Dyrektorka Hanna Wróbel podkreśla, że to nie pierwszy raz organizowany jest tego typu dzień w SP 3. – Zależy nam na propagowaniu zdrowego żywienia, chcemy, żeby nasi uczniowie wiedzieli jaką role odgrywają witaminy, co warto jeść, a czego unikać – mówi.

Więcej Drukuj

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Słubicach w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w gminie Słubice

Więcej Drukuj

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w gminie Słubice

Więcej Drukuj

Wycinka drzew bez zezwolenia – nowe przepisy od 1 stycznia 2017 r.

Prywatni właściciele nieruchomości mogą bez zezwolenia wyciąć drzewa lub krzewy na swoich posesjach. Jest jednak warunek – usunięcie nie może być związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Takie rozwiązanie przewiduje uchwalona w grudniu nowelizacja ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249).

Więcej Drukuj

Weekend z przełajami w Słubicach

Zapowiada się bardzo interesujący weekend dla wielbicieli kolarstwa przełajowego. 14 i 15 stycznia, w parku komunalnym za Słubickim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, odbędą się wyścigi popularnych „błotniaków”. W sobotę na trasę wyruszą uczestnicy ostatniej XI Edycji Pucharu Polski. Natomiast dzień później kolarze zawalczą o medale w ramach Mistrzostw Polski Zrzeszenia LZS w kolarstwie przełajowym. Blisko dwustu sportowców (kobiety i mężczyźni) na malowniczej i bardzo ciekawej trasie, również dla kibiców, będzie walczyło o tytuły i miano najlepszych w bieżącym sezonie przełajowym.

Więcej Drukuj

Przyjdź na wystawę. Dostaniesz piękny kalendarz!

W piątek 13 stycznia o 18.00 w Galerii OKNO Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury odbędzie się wystawa i promocja tegorocznego kalendarza, który zdobią zdjęcia uczestników zajęć fotograficznych. Będzie okazja podziwiać nie tylko fotografie, które trafiły do kalendarza, ale też inne, powstałe podczas warsztatów w Galerii OKNO. Każdy dostanie też egzemplarz kalendarza. Kalendarze z Galerii OKNO wydawane są od kilkunastu lat, za każdym razem w nieco zmienionej formie, ale zawsze zawierają fotografie zrobione z artystycznym zacięciem. Ich autorami są pasjonaci obrazu, przygody, dla których fotografia to również poszukiwanie i doświadczanie. Wszyscy są uczestnikami warsztatów fotograficznych odbywających się w Galerii OKNO.

Więcej Drukuj

Zygmunt Dereń na wystawie "Twarzą w twarz"

Serdecznie zapraszamy do Galerii Małej Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury na wernisaż wystawy słubickiego rzeźbiarza i rysownika Zygmunta Derenia, który odbędzie się w czwartek 12 stycznia 2017r o 17.00. Będzie okazja obejrzeć kilkanaście rzeźb oraz płaskorzeźb artysty. Podczas wernisażu przeprowadzi on również akcję rysunkową.

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Słubice w 2017 r

Zawiadomienie o wyborze oferty

Więcej Drukuj

APEL DO HODOWCÓW DROBIU!

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Lekarz Weterynarii ostrzegają przed ptasią grypą i zalecają bezwzględnie przestrzegać zasad bioasekuracji: zabezpieczyć paszę przed dostępem dzikich zwierząt, nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany, nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki, stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne, a po każdym kontakcie z drobiem umyć ręce wodą z mydłem, stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób, przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu. Za brak zastosowania tych zasad będą nakładane kary administracyjne.

Więcej Drukuj

Jak ugotować barszcz? Odpowiedź...w bibliotece!

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Słubicach zaprasza dziś, 5 stycznia, o 16.00 do oddziału dla dorosłych, na kolejne spotkanie z cyklu Kulinarne Czwartki. Tematem spotkania będzie "Barszcz w roli głównej". Kulinarne Czwartki to otwarte dla wszystkich chętnych spotkania miłośników domowej kuchni. Jest to świetną okazją do rozmowy o książkach kucharskich, do których warto zajrzeć szukając inspiracji w kuchni.

Więcej Drukuj

To o funduszach unijnych warto wiedzieć

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” wraz z Siecią Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim, działającą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkanie informacyjne pod nazwą „Zasady realizacji projektów za pośrednictwem Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014 – 2020“. Szkolenie odbędzie się 10 stycznia 2017 r.

Więcej Drukuj

Specjaliści poradzą jak zdobyć unijne wsparcie

10 stycznia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Słubicach, od 10.30 do 13.00, działać będzie Mobilny Punkt Informacyjny. To szansa na indywidualne konsultacje ze specjalistą do spraw funduszy europejskich z zakresu środków unijnych m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, informacji na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne. Podczas Mobilnego Punktu Informacyjnego do dyspozycji będą również bezpłatne materiały informacyjne. Organizatorem jest Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim, tel. 95 7390 378, -377, -386, -380, e-mail: lpi@lubuskie.pl

Więcej Drukuj

Znany fotograf Piotr Chara zawita do Dziupli Inicjatyw Przyrodniczych

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych zaprasza na kolejne Spotkanie z Przyrodą, które odbędzie się w czwartek, 12 stycznia o 18.00 w sali nr 18 w Collegium Polonicum w Słubicach.
Gościem spotkania będzie znakomity fotograf przyrody i prezes Fundacji Zielonej Doliny Odry i Warty Piotr Chara. Na spotkaniu będzie można otrzymać Dziuplowy kalendarz na 2017 rok oraz wesprzeć działania Fundacji.

Więcej Drukuj

Koncert jubileuszowy chóru gospel „15 lat Heavenly Voices“ w Collegium Polonicum

W sobotę, 14 stycznia o 19.00 chór „Heavenly Voices“ w dużej auli Collegium Polonicum będzie świętował jubileusz 15-lecia. Chór powstał w 2001 roku we Frankfurcie nad Odrą i w swoim repertuarze ma ponad 60 utworów a capella – przed wszystkim angielskojęzycznych oraz gospel.

Więcej Drukuj

Dziś żegnamy Pawła Kisielewskiego

Delegacja ze słubickiego magistratu weźmie dziś udział w pogrzebie byłego pracownika urzędu miejskiego, jednego z inicjatorów powołania w 1993 roku euroregionu Pro Europa Viadrina. Paweł Kisielewski odszedł 31 grudnia w wieku 62 lat. - Był znanym i szanowanym samorządowcem. Wiadomość o Jego śmierci bardzo nas wszystkich poruszyła – mówi burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz.

Więcej Drukuj

Po awarii ciepło płynie już do mieszkań

Dziś, około 1 w nocy udało się usunąć awarię sieci ciepłowniczej, przez którą część słubiczan miała w środę wieczorem zimne kaloryfery, a z kranów nie płynęła ciepła woda. Z problemami tymi zmagali się mieszkańcy kilku budynków położonych m.in. przy ul. Kopernika, Wawrzyniaka i Nadodrzańskiej. - Przyczyną awarii był defekt zaworu odcinającego w komorze ciepłowniczej - tłumaczy prezes SEC Słubice Jacek Kostrzewski. - Został wymieniony i po około sześciu godzinach awaria została usunięta - dodaje.

Więcej Drukuj

Zapraszamy do Kina Konesera!

Już 16 stycznia rusza w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury Kino Konesera. W każdy drugi poniedziałek miesiąca, o 19.00, będzie można obejrzeć filmy ważne, docenione przez widzów i krytyków. Pierwszym filmem, który obejrzą widzowie będzie pełna humoru opowieść o tym, że życie jest poezją i każdy może odnaleźć szczęście na swój sposób, czyli obraz Jima Jarmuscha „ Paterson”, rewelacja tegorocznego festiwalu w Cannes. 30 stycznia dramat „Plac zabaw”, pełnometrażowy debiut Bartosza M. Kowalskiego, którego scenariusz został oparty na faktach.

Więcej Drukuj

Dzięki pomocy gminy pogranicznicy dostali nowe auto

Kluczyki do samochodu patrolowo – pościgowego, który trafił do placówki Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Świecku, burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz i przewodniczący rady miejskiej Mariusz Olejniczak przekazali tuż przed świętami Bożego Narodzenia.
- Na zakup tego samochodu z budżetu gminy poszło 40 tys. zł – informuje T. Ciszewicz i podkreśla, że nie ma wątpliwości, że warto było wesprzeć ten zakup. – Chodzi przecież o nasze bezpieczeństwo - podkreśla. Do przekazania samochodu doszło w Krośnie Odrzańskim, co pokazała lokalna telewizja. Relację można obejrzeć na: www.youtube.com/watch?v=j7t3qRqt3VY

Więcej Drukuj

Ważna informacja dla przedsiębiorców i mieszkańców

Od 1 stycznia zmieniły się zasady wystawiania faktur VAT dla gminnych jednostek budżetowych i przedsiębiorców. W załączniku przekazujemy informację na ten temat.

Więcej Drukuj

Urząd miejski szuka specjalistów do pracy!

Magistrat ogłosił 2 stycznia nabór na stanowisko urzędnicze ds. podatków i opłat. Od kandydatów wymaga minimum średniego wykształcenia, choć preferowane będą osoby po studiach w zakresie finansów, ekonomii lub administracji. Na oferty czekamy do 13 stycznia.

Więcej Drukuj

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - ochrona osób i mienia - tagrownisko Kopernika

W załączeniu dokument

Więcej Drukuj

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne

W ramach trwających konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Słubice, Burmistrz Słubic zaprasza mieszkańców Gminy Słubice do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym, które odbędzie się 3 stycznia 2017 r. (wtorek) o godz. 17:00 w sali Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Piłsudskiego 3-4 w Słubicach.

Więcej Drukuj

Jutro spotkanie w sprawie rewitalizacji

We wtorek, 3 stycznia o 17.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Piłsudskiego 3-4 w Słubicach odbędzie się spotkanie, które jest częścią konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Słubice.

Więcej Drukuj

Wywóz odpadów? To trzeba koniecznie wiedzieć!

Od 1 lutego 2017 będą obowiązywały nowe zasady sortowania śmieci. Od tego dnia każdy mieszkaniec, który zadeklarował że będzie segregował odpady, powinien dzielić je przynajmniej na: papier, szkło, tworzywa sztuczne (w tym metale i opakowania wielomateriałowe), odpady ulegające biodegradacji i zielone, zmieszane (niesegregowane), meble i inne odpady wielkogabarytowe.
Poniżej przedstawiamy harmonogram wywozu odpadów komunalnych w styczniu 2017 r.

Więcej Drukuj

Festiwal sztuki „Art an der Grenze 2017“ otwarty dla wszystkich chętnych

Festiwal sztuki „Art an der Grenze 2017“ szuka artystów z regionu nadodrzańskiego, którzy
chcieliby od 26 kwietnia do 10 maja 2017 r. zaprezentować szerokiej publiczności swą twórczość.
Nieważne, czy byłoby to malarstwo, rzeźba, performance, street art, instalacja czy fotografia...Organizatorzy nie oczekują profesjonalnych ani znanych artystów, lecz twórczych osób z ciekawymi pomysłami.

Więcej Drukuj

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach poszukuje rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach rozpoczęło kampanię społeczną mającą na celu pozyskanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Na zlecenie PCPR słubicka telewizja HORYZONT TV przygotowała film poświęcony temu tematowi, który można obejrzeć na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=RbHENRFy2Ck&feature=youtu.be

Więcej Drukuj

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w miesiącu styczniu 2017 r.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w miesiącu styczniu 2017 r.1. Słubice i Kunowice wg. obecnego harmonogramu.


2. Tereny sołeckie:


a) 9 i 20 stycznia 2017 r. odpady zmieszane;


b) odpady suche i mokre

- 4 i 18 stycznia 2017 r. z terenu Kol. Nowy Lubusz, Nowy Lubusz, Pławidło , Drzecin, Lisów, Golice;

- 11 i 25 stycznia 2017 r. z terenu Świecko, Rybocice, Kunice, Nowe Biskupice, Stare Biskupice.


Uwaga.


Od dnia 1 lutego 2017 r. ulegnie zmianie harmonogram wywozów odpadów komunalnych z terenu Gminy Słubice, który zostanie umieszczony w najbliższym czasie.

Więcej Drukuj

Komputerowe badanie wzroku.

BADANIE WZROKU
I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO
(PROFILAKTYKA JASKRY)W dniu: 10.01.2017r. w Ośrodku Zdrowia ul. Mickiewicza 6/7 w Słubicach
w godzinach od 08:00 do 10:00 odbędą się komputerowe badania wzroku
oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla Mieszkańców gminy.


Zapisy telefonicznie (95)758-01-17

Koszt badania ostrości wzroku - 5 zł

Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego - 10 zł (DODATKOWE)

Zapisy prowadzone będą do dnia 10.01.2017r.

Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację

okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.

Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)


Serdecznie zapraszamy

OKO-LUX

Więcej Drukuj

Konsultacje na temat Funduszy Europejskich w Słubicach

Lokalny Punkt Informacyjny w Gorzowie Wlkp. zaprasza do udziału w bezpłatnym Mobilnym Punkcie Informacyjnym organizowanym w Słubicach.

Więcej Drukuj

Szkolenia z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim, działająca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego wraz ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” , zaprasza na cykl spotkań informacyjnych pod nazwą „Zasady realizacji projektów za pośrednictwem Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020“. Szkolenia odbędą się od 3 do 17 stycznia 2017 r.

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na utrzymanie w czystości ulic, placów i chodników na terenie Gminy Słubice

Ogłoszenie w BZP nr 373610 - 2016 z dnia 2016-12-23 r.

Więcej Drukuj

DRODZY MIESZKAŃCY

Niech Święta Bożego Narodzenia będą dla Was czasem radosnych spotkań z bliskimi, rozmów pełnych ciepła i życzliwości. Życzymy przeżycia wyjątkowych chwil, które na długo zostaną w sercach i w pamięci. Taki wyjątkowy i radosny niech też będzie dla Was 2017 rok.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz i przewodniczący rady miejskiej Mariusz Olejniczak

Więcej Drukuj

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych wiceliderem ekologii w województwie lubuskim

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zakończył tegoroczny plebiscyt „Wybieramy Lidera Ekologii w Gminie Województwa Lubskiego w 2016 roku”. Zgłoszono 20 kandydatur, 14 zostało wyróżnionych tytułem Lider Ekologii lub Wicelider Ekologii w Gminie Województwa Lubuskiego.

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Słubice

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Więcej Drukuj

W bibliotece zapachniało piernikami

I znów, jak co roku, zapachniało w naszej bibliotece piernikami, lukrem, choinką i rodzinną, świąteczną atmosferą!
Tegoroczne warsztaty, które odbyły się 14 grudnia, rozpoczęły się miłą niespodzianką dla uczestników. Uczniowie z Grupy Art and Creativity ze SP nr 2 w Słubicach pod kierunkiem Haliny Samsonowicz, wystąpili z przedstawieniem pt. „Jasełkowa łezka - humoreska”. Było to piękne wprowadzenie w świąteczny nastrój - relacjonują pracownicy biblioteki.

Więcej Drukuj

Kalendarze trafiły już do mieszkańców

50 osób, które przyszły do magistratu z kuponem " Gazety Słubickiej"otrzymały od gminy kalendarze na 2017 rok, które zdobią fotografie słubiczan. Rozdaliśmy w ten sposób wszystkie kalendarze, którymi dysponowaliśmy.

Więcej Drukuj

Słubiccy harcerze podzielili się Betlejemskim Światłem Pokoju także z Niemcami

W poniedziałek, 19 grudnia słubiccy harcerze najpierw przynieśli Betlejemskie Światło Pokoju do słubickiego magistratu, a po południu ofiarowali je także naszym sąsiadom zza Odry. Włodarze Słubic i Frankfurtu oraz powiatu słubickiego, a także księża z obu miast i mieszkańcy spotkali się w połowie mostu na Odrze, żeby wziąć udział w tej uroczystości. Zarówno burmistrz Tomasz Ciszewicz jak i Markus Derling z frankfurckiego magistratu podkreślali, że w trudnych czasach, w których żyjemy, przekazywanie sobie światła pokoju ma ogromne znaczenie. Słowa te padły zaledwie trzy godziny przed tragedią, do jakiej doszło wczoraj w Berlinie. Po tym jak w tłum ludzi na jarmarku bożonarodzeniowym wjechała ciężarówka prowadzona przez terrorystę, zginęło 12 osób, a blisko 50 jest rannych.

Więcej Drukuj

Zmiana lokalizacji siedziby Delegatury Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Gorzowie Wielkopolskim

Informujemy, że od 19 grudnia 2016r. zmieniła się lokalizacja siedziby Delegatury Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Gorzowie Wielkopolskim. Nowy adres: ul. Pionierów 18.
Telefony kontaktowe pozostają bez zmian: tel. 95 733 63 00, fax: 95 733 63 05. Zobacz również: http://www.nfz-zielonagora.pl/PL/1048/4786/Zmiana_lokalizacji_siedziby_Delegatury_LOW_NFZ/

Więcej Drukuj

"Dwójka" otwarta!

Dziś, 16 grudnia 2016 roku, uroczyście oddano do użytku nowy moduł szkoły, który będzie służył uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2. Dyrektorki obu placówek: Małgorzata Kamińska i Danuta Nowak dziękowały radnym i burmistrzowi Tomaszowi Ciszewiczowi za decyzję w sprawie rozbudowy szkoły. Gmina przeznaczyła na to 1,6 mln zł. Uczniowie zyskali świetlicę, salę dydaktyczną, szatnię, a nauczyciele m.in. sale konferencyjną. W przyszłym roku rozpocznie się budowa sali sportowej dla obu szkół. W planach na kolejny jest termomodernizacja budynku głównego.

Więcej Drukuj

Dzieci ze scholi zaśpiewały radnym kolędy

Miłym akcentem podczas czwartkowej (15 grudnia) sesji rady miejskiej był występ scholi z kościoła pw. NMP Królowej Polski. Dzieci wprowadziły radnych w atmosferę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i wigilijnego spotkania, które odbyło się po sesji. Przewodniczący rady Mariusz Olejniczak i zastępca Maria Skalniak podziękowali scholi słodkim upominkiem.

Więcej Drukuj

Te inwestycje będą realizowane w 2017 roku. Budżet uchwalony!

- To będzie bardzo trudny budżet, ale jednocześnie przełomowy jeśli chodzi o inwestycje, które sięgną 23 mln zł! – mówił podczas czwartkowej sesji rady miejskiej (15 grudnia) burmistrz Tomasz Ciszewicz. Radni przyjęli budżet jednogłośnie.

Więcej Drukuj

Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Słubice w 2017 r

Ogłoszenie w BZP nr 367329 - 2016 z dnia 2016-12-15 r.

Więcej Drukuj

Dziś w Collegium Polonicum wieczór z biografią

14 grudnia o 18.00 w Archiwum Ludzkich Losów (parter budynku Biblioteki Collegium Polonicum, ul. Kościuszki 1 w Słubicach) Stowarzyszenie „My Life – historia opowiedziana” e.V. otworzy swoje drzwi dla osób, które chcą posłuchać bożonarodzeniowych historii z różnych zakątków świata. Spotkanie jest częścią Aktywnego Kalendarza Adwentowego. W przedświątecznej atmosferze, przy kawie oraz wypiekach będzie można usłyszeć ciekawe historie, porozmawiać, a także wymienić się własnymi przeżyciami i spostrzeżeniami.

Więcej Drukuj