Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza

Chcemy mieć w Słubicach czyste powietrze

- Gmina przygotowuje się do konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze, bo bardzo nam zależy, żebyśmy oddychali w Słubicach czystszym powietrzem. Pomóc ma w tym wymiana nieekologicznych pieców – mówi zastępca burmistrza Adriana Dydyna-Marycka i przypomina, że jeszcze do jutra (10 października) osoby, które chciałyby wyrzucić „kopciucha” ze swojego mieszkania czy domu, mogą składać w Urzędzie Miejskim ankiety, będące rodzajem deklaracji. Na tej podstawie gmina oszacuje potrzeby i przystąpi do konkursu.

O tym, jakim wymogom trzeba sprostać, mówili wczoraj (8 października), w Collegium Polonicum, podczas spotkania z mieszkańcami, Marek Kamiński, dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze i Mariusz Graczyk, pracownik tego departamentu. Obecny podczas spotkania był również Marcin Jabłoński z Zarządu Województwa Lubuskiego.

– Często, z różnych powodów, w centrach miast funkcjonują budynki wykorzystujące przestarzałe źródła ciepła, produkujące szkodliwe substancje. Oddziałuje to na zdrowie mieszkańców i obniża komfort życia. To jest coś, z czym trzeba podjąć walkę – podkreślał Marcin Jabłoński i dodał, że Urząd Marszałkowski zdobył blisko 10 mln zł z Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, na wymianę starych pieców.

O dofinansowanie mogą starać się samorządy. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego lokalu to 10 tys. zł, dla gmin – 1 mln zł, a dla Gorzowa i Zielonej Góry po 2 mln zł.

Urząd Marszałkowski przygotował ankiety dla mieszkańców, którzy są zainteresowani wymianą „kopciuchów”. Na podstawie liczby ankiet gmina oszacuje kwotę dotacji, o którą będzie się starać. Żeby wystartować w konkursie musi przygotować dokumentację do końca października. Jeszcze do jutra ( 10 października) przyjmowane są ankiety.

Przypominamy, na co można otrzymać dofinansowanie:

• wymianę źródła ciepła (kotłów, pieców, urządzeń grzewczych) w gospodarstwach domowych,

• wymianę źródła ciepła (kotłów, pieców, urządzeń grzewczych) w ramach lokalnych źródeł ciepła tj. kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych,

• podłączenie do sieci ciepłowniczej.

Zasada finansowania:

• Beneficjentem przyznawanej pomocy są jednostki samorządu terytorialnego, jednak mając na uwadze, iż głównymi źródłami zanieczyszczeń są systemy ogrzewania mieszkań, odbiorcami końcowymi projektu są m.in. właściciele/mieszkańcy lokali mieszkaniowych oraz domów mieszkalnych.

• W ramach projektu dofinansowanie będzie udzielone na likwidację źródeł niskiej emisji. W przypadku prowadzenia w części budynku działalności gospodarczej (np. wynajem pokoi, agroturystyka) będzie udzielona pomoc de minimis na tzw. drugim poziomie.

• W ramach projektu dofinansowanie będzie udzielane podmiotom/osobom legitymującym się tytułem prawnym do nieruchomości lub lokalu (np. wynikającym z prawa własności, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego).

• Do uzyskania dofinansowania konieczne będzie przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością lub lokalem. W imieniu właściciela/współwłaścicieli budynku/lokalu może działać administrator/zarządca, jeżeli wynika to z zakresu jego umocowania lub został do tego upoważniony.

Pieniądze na wymianę „kopciuchów” pochodzić będą w Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wraz z ankietą mieszkańcy muszą złożyć oświadczenie, że zagwarantują środki własne - 20 proc. kosztów kwalifikowanych oraz pozostałe koszty niekwalifikowane niezbędne do realizacji zadania.

Ankiety można dostać w Urzędzie Miejskim w Słubicach, ul. Akademicka 1, pokój 203, są też dostępne na stronie internetowej gminy. Więcej informacji można znaleźć pod linkiem: http://rpo.lubuskie.pl/-/lubuskie-walczy-ze-smogiem#

Autor: Beata Bielecka | 9 października 2019Zdjęcia do wiadomości:

Wróć Drukuj

facebook google plus one