Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza

Gmina modelowo pozbyła się długów

Konsekwentna polityka finansowa gminy Słubice doprowadziła do tego, że z rekordowego ponad 76 proc. zadłużenia, jakie było na początku 2011 roku, na koniec 2018 roku zostało zaledwie 8,58 proc. Radni udzielili dziś burmistrzowi Mariuszowi Olejniczakowi absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok.

Dzisiejsza sesja absolutoryjna to czas podsumowania ubiegłorocznych finansów gminy. Regionalna Izba Obrachunkowa w swojej opinii na temat wykonania budżetu podkreśliła, że zamiast zaplanowanego deficytu w kwocie 4,4 mln zł, gmina Słubice zakończyła 2018 rok 10 milionową nadwyżką.

Kolejna dobra wiadomość związana jest z zadłużeniem gminy. Z tabeli, którą dostali radni, wynika, że przez dwie ostatnie kadencje, gmina doskonale poradziła sobie z długami. Rok 2010 zakończył się długiem w kwocie 36,8 mln zł (67,92 proc.), w styczniu 2011 roku było to 43,4 mln zł (76,61 proc.), ale już na koniec 2011 roku – 37,6 mln zł (63,33 proc.) Od tego momentu, konsekwentnie gmina zmniejszała zadłużenie, dzięki czemu w grudniu 2018 mogła się pochwalić tym, że w kasie samorządu brakuje już tylko 8,3 mln zł (8,58 proc.).

Jak mówi skarbnik gminy Rafał Dydak, do udanych można też zaliczyć ubiegły rok budżetowy. – Dochody zaplanowane na poziomie 94,9 mln zł wykonano z nadwyżką uzyskując blisko 97,1 mln zł (102 proc.) , natomiast wydatki udało się zmniejszyć z planowanych 99,3 mln zł do 87 mln zł (87,6 proc.) W 2018 roku gmina Słubice zrealizowała przychody budżetu w łącznej kwocie 12 093 039, 77 zł, przy planowanej łącznej kwocie 11 451 538, 00 zł. Rozchody budżetu wyniosły łącznie 6 978 294,00 zł, przy planowanej kwocie 7 051 538,00 zł. Na spłaty kredytów bankowych przeznaczono 6 851 538 zł.

Wśród licznych inwestycji, na które w 2018 roku wydano łącznie ponad 12,1 mln zł (plany były większe, ale wystąpiły problemy z wykonawcami) wymienić można m.in. zadaszenie bazaru przy ul. Kopernika – I etap (150 tys. zł), budowę i rozbudowę parkingów miejskich ( 300 tys. zł), modernizację dróg gminnych ( 911 tys. zł), modernizację dróg: przy ul. Piskiej i Nadodrzańskiej ( 198 tys. zł), Krasińskiego ( 100 tys. zł), Grzybowej ( 80 tys. zł), Kilińskiego ( 80,5 tys. zł), drogi dojazdowej do strefy ekonomicznej ( 356 tys. zł). Z ubiegłorocznego budżetu sfinansowano także: ścieżkę rowerową przy ul. Powstańców Wielkopolskich ( 241 tys. zł), ścieżkę rowerową od Nowego Lubusza do granicy gminy – I etap ( 869 tys. zł), budowę parkingu przy ul. Słowiańskiej ( 100 tys. zł), budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 ( 1,2 mln zł), remont korytarzy w SP nr 2 ( 118 tys. zł), modernizację instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 3 ( 249 tys. zł), modernizacją sal w przedszkolu „Jarzębinka” ( 109 tys. zł), modernizację placu zabaw przy placu Przyjaźni ( 60 tys. zł), laboratoria dydaktyczne w szkołach (1,5 mln zł), modernizację oświetlenia ulicznego ( 153 tys. zł) i budowę oświetlenia na os. Leśnym ( 163 tys. zł). 1,3 mln zł gmina wydała ponadto na rozwój elektronicznych usług publicznych, 100 tys. zł dotacji przyznała Słubickiemu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury na zakup nowej techniki estradowej, 60 tys. zł bibliotece miejskiej na modernizację tarasu, a 350 tys. zł szpitalowi na zakup karetki ratowniczej wraz z wyposażeniem.

Za udzieleniem Mariuszowi Olejniczakowi absolutorium głosowało 14 radnych, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Burmistrz, który sprawuje swój urząd od listopada ubiegłego roku stwierdził, że wotum zaufania i udzielenie mu absolutorium traktuje jako zaliczkę na przyszłość. – Jest to dla mnie ogromny bodziec do tego, żeby w sposób jeszcze bardziej wytężony pracować na rzecz naszej gminy i mieszkańców – mówił. Podziękował też skarbnikowi Rafałowi Dydakowi za to, że jest tak doskonałym strażnikiem gminnych finansów.

W podobnym tonie wypowiadał się przewodniczący rady miejskiej Grzegorz Cholewczyński. Dodał też, że chociaż M. Olejniczak jest burmistrzem od niedawna, a ubiegłoroczny budżet realizował głównie jego poprzednik Tomasz Ciszewicz, to jednak M. Olejniczak stojąc wcześniej na czele rady miejskiej, ma w tym także swój udział.

Autor: Beata Bielecka | 27 czerwca 2019Zdjęcia do wiadomości:

Wróć Drukuj

facebook google plus one