Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza

Zakład Usług Wodno-Ściekowych poszukuje pracowników

Gminna spółka przyjmie do pracy na stanowisko operatora oczyszczalni ścieków oraz operatora Stacji Uzdatniania Wody.Wszystkie informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej słubickich wodociągów, można je też uzyskać dzwoniąc do działu kadr pod nr tel. 95 758 25 56 w. 11.

Kandydat do pracy w Oczyszczalni Ścieków powinien posiadać wykształcenie minimum zawodowe i dobry stan zdrowia – wymienia kierownik ZUWŚ Dariusz Kuczyński. Ponadto powinien wykazać się umiejętnością pracy w zespole, a także odpornością na stres w sytuacjach awaryjnych. Mile widziane będą uprawnienia do obsługi wózków widłowych bądź posiadanie kwalifikacji spawalniczych. Spółka oferuje możliwość rozwoju zawodowego, podnoszenie kwalifikacji zawodowych (w tym możliwość uzyskania odpowiednich uprawnień w najbliższym czasie), a także stabilną pracę i bardzo dobre warunki socjalne, m.in. warsztat pracy, narzędzia, sprzęt, odzież roboczą, środki BHP itd.

Wodociągowcy poszukują też operatora Stacji Uzdatniania Wody. Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna posiadać wykształcenie minimum zawodowe – wskazane sanitarne tj. (monter sieci wod-kan, hydraulik), wskazana byłaby znajomość procesów uzdatniania wody, zagadnień AKPiA. Również w przypadku tego stanowiska od kandydatów oczekuje się odporności na stres w sytuacjach awaryjnych, dobrego stanu zdrowia, umiejętności pracy w zespole.

W obu przypadkach kandydaci muszą dysponować prawem do korzystania w pełni z praw publicznych. Osoby zainteresowane pracą w zespole ZUWŚ Sp. z o.o. mogą składać swoje oferty w siedzibie spółki (Słubice, ul. Krótka 9) w godz. 7.00-15.00. Oferty przyjmowane są: operator Oczyszczalni Ścieków do 25 czerwca 2019 r. oraz operator SUW do 28 czerwca 2019 r. Należy je złożyć wraz z załącznikami, które znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.zuws.pl, w zamkniętych kopertach z dopiskiem odpowiednim do aplikacji na dane stanowisko.

Wszystkie informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej słubickich wodociągów, można je też uzyskać dzwoniąc do działu kadr pod nr tel. 95 758 25 56 w. 11.

Autor: Beata Bielecka | 13 czerwca 2019

Wróć Drukuj

facebook google plus one