Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza

Wraki samochodowe przy drogach? Straż Miejska interweniuje!

Coraz częściej Straż Miejska w Słubicach ma problem z nieużywanymi samochodami, pozostawionymi na poboczach dróg, parkingach osiedlowych czy podwórkach. - Auta takie nie tylko szpecą i zajmują miejsca do parkowania, ale również bardzo często są uszkodzone, pootwierane i mogą stanowić zagrożenie dla ludzi i środowiska – mówi komendant Straży Miejskiej Wiesław Zackiewicz. W ubiegłym roku strażnicy doprowadzili do usunięcia 21 takich pojazdów z terenu miasta, a w roku już 4.

Jak wyjaśnia komendant, zasady usuwania pozostawionych pojazdów określają przepisy zawarte w art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym. - Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub policję na koszt właściciela lub posiadacza na wniosek zarządcy drogi. Mogłoby się wydawać, że przepisy w tym zakresie są spójne, czytelne i nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Jednak pogłębiona analiza zapisu ustawowego, interpretacje Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji oraz wyroki Trybunału Konstytucyjnego w tego typu sprawach wskazują, że nie zawsze jest to oczywiste - podkreśla komendant.

Jak interpretować przepisy?

Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych- zapis nieprecyzyjny ponieważ stosowany literalnie umożliwia usunięcie praktycznie każdego pojazdu, który nie posiada tablic rejestracyjnych, bez względu na jego stan techniczny i fakt czy jest używany, czy też został porzucony z zamiarem wyzbycia się. Nie można też wykluczyć sytuacji kradzieży tablic rejestracyjnych. W takiej sytuacji należy również sprawdzić, czy na przedniej szybie samochodu jest widoczna naklejka z numerem rejestracyjnym. Jeżeli jest, to taki samochód nie jest pozbawiony obowiązkowych cech identyfikacyjnych jakimi są tablice rejestracyjne. Należy wówczas przeprowadzić czynności wyjaśniające, ustalić za pomocą dostępnych środków właściciela samochodu i ustalić jakie są przyczyny pozostawienia pojazdu.

Pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany- tak zapisana przez ustawodawcę dyspozycja nakazuje funkcjonariuszom wzrokowe oględziny wyglądu zewnętrznego samochodu i tylko po dogłębnej ocenie każdego takiego przypadku należy kwalifikować pojazdy jako wraki. Z pewnością należy każdy przypadek rozpatrywać indywidualnie i najpierw wykonać czynności sprawdzające dotyczące ustalenia właściciela samochodu. Jeżeli w trakcie wykonywanych czynności nie ustalimy właściciela lub użytkownika takiego pojazdu, można zlecić jego odholowanie na parking strzeżony.

Pojazd może zostać usunięty z drogi – zwrot „może zostać usunięty” nie oznacza obligatoryjnego obowiązku usunięcia pojazdu. Funkcjonariusz nie ma obowiązku zlecenia natychmiastowego usunięcia nieużywanego pojazdu. Musi najpierw wykonać szereg czynności sprawdzających, które doprowadzą go do właściciela lub użytkownika samochodu, a dopiero jeżeli to się nie powiedzie może zlecić odholowanie wraka na parking strzeżony.

Pojazd usunięty z drogi- należy zwrócić szczególną uwagę na ten zapis ponieważ ustawodawca wyraźnie wskazuje, że na podstawie art. 50a ustawy prawo o ruchu drogowym można usunąć tylko te pojazdy, które pozostawione są na drodze publicznej, bądź wewnętrznej położonej w strefie ruchu lub zamieszkania.

- Przeprowadzanie czynności związanych ze zleceniem holowania pojazdów jest procesem żmudnym, pracochłonnym, bardzo często długotrwałym i wymagającym od funkcjonariuszy dużej wiedzy i doświadczenia. Przepisy nie pozwalają na holowanie pojazdów pozostawionych na podwórkach, parkingach i w innych miejscach które w świetle przepisów nie są drogą publiczną - zwraca uwagę W. Zackiewicz.

Autor: Beata Bielecka | 12 lutego 2019

Wróć Drukuj

facebook google plus one