Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza

Czy w Słubicach powinien powstać cmentarz dla zwierząt?

To pytanie, z pomocą portalu Slubice.24, zadamy wkrótce mieszkańcom, którzy swoje zdanie będą mogli wyrazić uczestnicząc w sondzie na ten temat. O cmentarzu dla zwierząt zastępca burmistrza Adriana Dydyna-Marycka oraz pracownicy magistratu rozmawiali 6 lutego, m.in. z przedstawicielami stowarzyszenia Animals, powiatowej inspekcji weterynaryjnej i Sanepidu. Było to konsekwencją informacji przekazanej gminie, że w sąsiedztwie parku przy Słubickim Ośrodku Sportu i Rekreacji, powstał nielegalny cmentarzyk dla zwierząt. W 11 miejscach nieznane osoby pochowały tam prawdopodobnie swoje psy, co wynika ze zdjęć czy napisów na niektórych nagrobkach.

- Teren ten będzie musiał zostać uprzątnięty ponieważ grzebowisko zostało urządzone w sposób nielegalny. Dlatego zwracamy się z apelem do osób, które pochowały tam swoje zwierzęta, żeby do 8 marca zlikwidowały nagrobki – mówi zastępca burmistrza Adriana Dydyna-Marycka.

Obowiązujące w Polsce przepisy nie zezwalają na samodzielne grzebanie martwych zwierząt, nawet we własnym ogrodzie. Zwierzęta muszą zostać zutylizowane . - Rozumiemy, że niektóre osoby, które swoje czworonogi traktują jak członków rodziny, chciałyby tego uniknąć i dlatego chowają zwierzęta na przykład w lasach czy na innych terenach. Ale to może prowadzić choćby do skażenia wody czy być zagrożeniem dla środowiska – podkreśla A. Dydyna-Marycka.

Jedynym rozwiązaniem jest grzebanie zwierząt w miejscu do tego wyznaczonym. W Polsce jest kilkanaście cmentarzy dla psów czy kotów. Działają one wszystkie na zasadach komercyjnych, bo prowadzenie takich cmentarzy nie należy do zadań gmin.– Jeśli cmentarz dla zwierząt w Słubicach chciałoby urządzić i administrować tym miejscem na przykład stowarzyszenie Animals lub do gminy zgłosiłby się w tym temacie jakiś inwestor, spróbowalibyśmy pomóc, o ile oczywiście będzie taka wola mieszkańców – mówi A. Dydyna-Marycka. - Sprawdzilibyśmy, czy dysponujemy odpowiednim terenem na takie cmentarz, bo przepisy są w tej kwestii restrykcyjne. Właściwie tożsame z tymi, które mają zastosowanie przy zakładaniu typowych nekropolii – dodaje.

Podczas spotkania w magistracie ustalono m.in. że członkowie stowarzyszenia Animals włączą się w akcję informacyjną gminy, której celem jest przybliżenie mieszkańcom przepisów związanych z pochówkiem zwierząt i wskazanie cmentarzy dla zwierząt, gdzie można legalnie je pochować. Gmina przygotuje ulotki na ten temat, które będą kolportowane przez Animalsów, a także dostępne np. u lekarzy weterynarii.

Autor: Beata Bielecka | 8 lutego 2019

Wróć Drukuj

facebook google plus one