Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza

Monika Cichecki kierowniczką Ośrodka Pomocy Społecznej

Burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak powołał na stanowisko kierowniczki OPS Monikę Cichecki. Zastąpiła ona na tym stanowisku Alinę Baldys, wieloletnią szefową OPS, która przeszła na emeryturę. M Cichecki jest związana z opieką społeczną od 13 lat.

Jest absolwentką: pedagogiki – specjalność Doradztwo Zawodowe w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, kierunku praca socjalna i resocjalizacji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz specjalizacji z organizacji pomocy społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Słubiczanka od urodzenia. - Z moim miastem czuje się bardzo związana i problemy mieszkańców nie są mi obce - mówi nowa kierowniczka OPS, która do tej pory zajmowała stanowisko pracownika socjalnego. - Pełnię również od wielu lat funkcję sądowego kuratora społecznego przy Sądzie Rejonowym w Słubicach, jestem Przewodniczącą Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz współpracownikiem Stowarzyszenia po PROstu Pracowni Rozwoju Osobistego w Słubicach - wylicza.

Autor: Beata Bielecka | 4 grudnia 2018

Wróć Drukuj

facebook google plus one