Słubice

  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
  • Info24: Zmiana numeru konta bankowego UM Słubice - patrz "Kontakt"
Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza Społeczny Komitet Budowy Pomnika w Słubicach

Rusza rekrutacja do przedszkoli i szkól

19 marca 2018r. rozpoczyna się rekrutacja dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach i punktów przedszkolnych oraz pierszoklasistów, którzy mieszkają poza obwodem szkoły. Ile mamy miejsc w przedszkolach i kto ma pierwszeństwo przy przyjęciu? Co decyduje o przyjęciu do szkoły dziecka spoza obwodu szkolnego?

Do gminnych placówek będzie można przyjąć w sumie 255 dzieci. Do Przedszkola Samorządowego nr 1 - 57 maluchów, do "dwójki" - 75, do PS nr 3 - 27, a do PS nr 4 - 24.  Do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach - 1 dziecko,  do oddziału przy Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach - 2, przy Szkole Podstawowej w Kunowicach - 17, przy Szkole Podstawowej w Golicach - 12. W punktach przedszkolnych jest: 10 miejsc w Świecku, 11 w Golicach i 19 w Kunowicach. 

Do Szkoły Podstawowej nr 1 w Słubicach może zostać przyjętych 23 dzieci, do SP nr 2 w Słubicach - 18, a do SP w Golicach – 24.

Dokładny harmonogram i kryteria rekrutacyjne znajdują się na stronie www.edukacja.slubice.pl, w zakładce - Rekrutacja dzieci do przedszkoli samorządowych i klas pierwszych szkół podstawowych. Tam też dostępne są potrzebne dokumenty. Można je również otrzymać w szkołach i przedszkolach.

Przypominamy, że w czasie rekrutacji do klas pierwszych obowiązują następujące kryteria, którym odpowiada określona liczba punktów. Jeśli w szkole, do której rodzice chcą posłać dziecko jest już jego rodzeństwo kandydat dostanie 5 punktów, trzy – jeśli w szkole pracują rodzice lub opiekunowie dziecka i tyle samo punktów, jeśli w obwodzie szkoły mieszkają krewni, którzy wspierają rodziców w zapewnieniu opieki dziecku.

Z kolei przy przyjęciu do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub punktu przedszkolnego, na pierwszym etapie rekrutacji obowiązują kryteria ustawowe: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą. Wszystkie te kryteria maja jednakową wartość.

Na drugim etapie rekrutacji brane są pod uwagę następujące kryteria, którym odpowiada różna liczba punktów: dziecko obojga rodziców pracujących/ studiujących w systemie dziennym/ uczących się systemie dziennym – 4 pkt, dziecko posiadające rodzeństwo w przedszkolu– 2 pkt, dziecko obojga rodziców rozliczających podatek dochodowy w Słubicach lub dziecko rodzica, który samotnie je wychowuje i w Słubicach rozlicza podatek – 3 pkt, najbliższe położenie przedszkola, do którego ma być przyjęte dziecko względem jego miejsca zamieszkania – 2 pkt, dziecko, które będzie korzystało z pełnej oferty przedszkola (powyżej podstawy programowej wraz z posiłkami) – 1 pkt.

Autor: Beata Bielecka | 15 marca 2018

Wróć Drukuj

facebook google plus one