Słubice

  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
  • Info24: Zmiana numeru konta bankowego UM Słubice - patrz "Kontakt"
Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza

Gmina rozda setki tysięcy złotych. Ogłosiła konkursy!

360 tys. zł – taką kwotą przez dwa lata gmina Słubice wspierać będzie zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. Burmistrz Słubic ogłosił niedawno konkurs ofert. 340 tys. zł pójdzie też w tym roku na profilaktykę, zwalczanie zjawisk patologii społecznej szczególnie wśród dzieci i młodzieży oraz wspierania środowisk abstynenckich i prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych. Ale to nie wszystko.

30 tys. zł gmina wyda również w ciągu dwóch lat na poradnictwo psychologiczne, prawnicze, treningi umiejętności społecznych i warsztaty dla dzieci, które wymagają pomocy społecznej. W 2018 roku samorząd wspierać też będzie działania związane z promocją zdrowia. Przeznaczy na to blisko 15 tys. zł. Taka sama kwotę wyda na wspieranie organizacji społecznych, które angażują się w podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej. Gmina ogłosiła też konkurs ofert na projekty, które wzmocnią organizacje pozarządowe i przyczynia się do rozwoju lokalnego społeczeństwa obywatelskiego. Szczegóły związane ze wszystkimi konkursami można znaleźć na stronie internetowej gminy: www.slubice. pl

Autor: Beata Bielecka | 27 lutego 2018

Wróć Drukuj

facebook google plus one