Słubice

  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
  • Info24: Zmiana numeru konta bankowego UM Słubice - patrz "Kontakt"
Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza Lubuska Niebieska Tarcza Społeczny Komitet Budowy Pomnika w Słubicach

Ruszyła rekrutacja do Środowiskowego Domu Samopomocy

Od 1 września 2017 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Słubicach będzie prowadzony przez Stowarzyszenie po PROstu. Pracownię Rozwoju Osobistego w Słubicach.
Od kilku lat członkowie stowarzyszenia zajmują się działaniami na rzecz osób z różnymi niepełnosprawnościami a prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy jest rozszerzeniem ich zadań o ofertę dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi.
Już teraz rozpoczęła się rekrutacja nowych uczestników.

Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) jest ośrodkiem dziennego wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Jest on przeznaczony dla: • osób przewlekle psychicznie chorych,

• osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne,

• osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych.

Zadaniem ŚDS jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia uczestników. Poprzez swoją działalność służy wsparciem społecznym pozwalającym zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe uczestników, uczy samodzielności, wiary we własne możliwości, umożliwia integrację społeczną. Podstawowym celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest podnoszenie jakości życia codziennego oraz zapewnienie oparcia społecznego osobom mającym trudności z kształtowaniem swoich relacji ze środowiskiem.

Uczestnikom ŚDS zapewnia się wielopłaszczyznową rehabilitację dostosowaną do indywidualnych potrzeb obejmującą:

- trening funkcjonowania w życiu codziennym,

- trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,

- trening umiejętności spędzania wolnego czasu,

- terapię ruchową,

- poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne i pedagogiczne,

- praca socjalna, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

- pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,

- niezbędną opiekę,

- inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia,

- inne potrzebne terapie specjalistyczne

Treningi odbywają się w pracowniach: • kulinarnej i gospodarstwa domowego • komputerowo-multimedialnej • dobrego stylu i zaradności życiowej • rękodzieła i plastyki • rehabilitacyjnej i aktywności ruchowej • pokoju wyciszeń (relaksacji i poradnictwa ).

Nasz nowy Dom będzie zapewniał dwa posiłki dziennie przygotowane przez Uczestników w ramach treningu kulinarnego w pracowni kulinarnej i gospodarstwa domowego. Ważnym elementem będzie integracja ze środowiskiem - będziemy organizować różne imprezy integracyjne (pikniki, spotkania itp.),wyjścia i wyjazdy (kino, teatr, hipoterapia itp.).

Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla 19 osób. Zatrudniona tam będzie nowa kadra: specjaliści z uprawnieniami, doświadczeniem i zaangażowaniem: kierownik, terapeuta zajęciowy, pedagog, pracownik socjalny, psycholog, logopeda, terapeuta ręki i rehabilitant.

Aby uczestniczyć w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy niezbędne jest skierowanie od lekarza psychiatry lub neurologa oraz złożenie wniosku w Ośrodku Pomocy Społecznej i decyzja o przyjęciu wystawiana właśnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Serdecznie zapraszamy! Po co siedzieć w domu skoro można uczestniczyć w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy? Osoby zainteresowane zaprasza do siebie Stowarzyszenie po PROstu Pracownia Rozwoju Osobistego w Słubicach, którego biuro mieści się przy ul. Sienkiewicza 1. Tam osoby zainteresowane otrzymają wszelkie informacje dotyczące rekrutacji, warunków przyjęcia a specjaliści pomogą w załatwieniu formalności. Kontakt telefoniczny do stowarzyszenia: tel. 884 180 989.

Autor: Beata Bielecka | 21 lipca 2017

Wróć Drukuj

facebook google plus one