Słubice

  • Info24: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów polożonych w Kunowicach
  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza

Ponad milion euro na modelowe miasto Słubice-Frankfurt

Dzięki wsparciu, jakie dostaliśmy z Brukseli, chcemy rozwijać nasze Dwumiasto. Unijne pieniądze zostaną wykorzystane m.in. na wspólne imprezy, które służą integracji, utworzenie grup roboczych działających w obszarze edukacji, kultury, turystyki i sportu, a także na naukę języka sąsiada. 28 marca o projekcie opowiedzieli, w Domu Bolfrasa we Frankfurcie nad Odrą, burmistrzowie Słubic i Frankfurtu: Tomasz Ciszewicz i dr Martin Wilke oraz przedstawiciele różnych instytucji. Projekt "Europejskie modelowe miasto współpracy transgranicznej Słubice&Frankfurt nad Odrą", opracowany przez Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji, będzie realizowany przez 33 miesiące.

Budżet projektu wynosi blisko 1,2 mln euro (dofinansowanie z programu Brandenburgia- Polska INTERREG VA 2014-2020 - 85 proc.), rusza on 1 kwietnia 2017 roku, skończy się 31 grudnia 2019 roku. Partnerzy projektu to: gmina Słubice, miasto Frankfurt nad Odrą, Europejski Uniwersytet Viadrina (partnerzy wspierający: Brandenburska Orkiestra Państwowa Frankfurt nad Odrą, Słubicki Miejski Ośrodek Kultury i Słubickim Ośrodek Sportu i Rekreacji). 

 W planach mamy m.in. zorganizowanie jarmarku bożonarodzeniowego w Słubicach, pikniku organizacji pozarządowych, międzynarodowego dnia dziecka, wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z obu stron Odry, Dnia Europy. Stworzymy grupę roboczą ds. kształcenia, a także turystyki i marketingu turystycznego oraz grupę roboczą ds. sportu, powstanie Słubicko-Frankfurckie Forum Sportu. Wspólnie opracujemy plan nowych transgranicznych wydarzeń sportowych na lata 2018-2019. W ramach pilotażowych projektów będą spacery po Dwumieście, wycieczki rowerowe i rejsy statkiem po Odrze dla naszych mieszkańców, realizowane będą polsko-niemieckie projekty edukacyjne w latach 2018-2019. Dwumiasto prezentować się będzie podczas Przystanku Woodstock, organizować będziemy spotkania na temat polsko-niemieckich różnic strukturalnych, prawnych i kulturowych pt. Czego już od dawna chciałam/chciałem się dowiedzieć. Ponadto urzędnicy z obu miast będą się uczyć języka sąsiada.

Plany Dwumiasta, podczas wtorkowego spotkania w Domu Bolfrasa, poznali m.in. Ursula Bretschneider, kierownik wydziału ds. stosunków z Polską i Europejskiej Współpracy Terytorialnej w brandenburskim Ministerstwie Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony Konsumentów, Anna Kosińska-Malinowska, kierownik Oddziału Programów Współpracy Transgranicznej w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, Zbyszek Zaborowski, dyrektor Biura Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej z Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze , poseł Thomas Nord, przewodniczący polsko-niemieckiej grupy parlamentarnej w Bundestagu, a także polscy i niemieccy dziennikarze. 

Burmistrz Tomasz Ciszewicz podkreślał, że projekt nie tylko pozwoli rozwinąć dotychczasową współpracę, ale wyznaczy też nowe kierunki działania. Nadburmistrz dr Martin Wilke mówił, że chodzi o taką ofertę dla mieszkańców, która zachęci do uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych wspólnie przez oba miasta, jeszcze więcej mieszkańców pogranicza.

Celem tego projektu jest wzmocnienie transgranicznej współpracy między wydziałami merytorycznymi administracji, zintensyfikowanie współpracy obu administracji z instytucjami z dziedziny edukacji, kultury, sportu i turystyki, wzmocnienie transgranicznego charakteru wydarzeń i ofert w dziedzinie kształcenia, kultury, sportu i turystyki, integracja mieszkańców obu miast, zwiększenie liczby gości z kraju sąsiada odwiedzających różne wydarzenia.

 

Autor: Beata Bielecka | 29 marca 2017Zdjęcia do wiadomości:

Wróć Drukuj

facebook google plus one