Słubice

  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
  • Info24: Zmiana numeru konta bankowego UM Słubice - patrz "Kontakt"
Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza Lubuska Niebieska Tarcza Społeczny Komitet Budowy Pomnika w Słubicach

Apel do mieszkańców i zarządców nieruchomości

Szanowni Państwo, jeżeli chcecie, żeby od 1 lutego Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych odbierało śmieci sprzed waszych domów prosimy, żeby osoby, które jeszcze tego nie zrobiły, pilnie wskazały miejsca, gdzie mają stanąć pojemniki na odpady. Dopiero wówczas PUK będzie mógł dostarczyć Państwu zarówno pojemniki na śmieci zmieszane jak i worki na odpady segregowane. Z obowiązku wskazania miejsc wywiązało się do dziś tylko część wspólnot mieszkaniowych, czym jesteśmy mocno zaniepokojeni. Jest to niezbędne, żebyśmy mogli wdrożyć nowy system gospodarki śmieciowej, wymuszony przez zmianę ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie z maja 2016 roku.

Przypominamy, że pojemniki na odpady można ustawiać tylko w tych miejscach, do których zarządcy nieruchomości lub ich właściciele mają tytuł prawny - wypis z księgi wieczystej, akt notarialny lub umowa dzierżawy z właścicielem terenu, na przykład z gminą. Zgodnie z zarządzeniem burmistrza Słubic z listopada 2016 roku stawki czynszu za najem gminnej nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod punkt gromadzenia odpadów (pojemniki, wiaty śmietnikowe itp.) są następujące: za teren do 20 mkw – 180 zł rocznie, powyżej 20 mkw do 40 mkw – 300 zł rocznie i za każdy dodatkowy metr kwadratowy zajmowanej powierzchni – 15 zł za mkw rocznie. Oznacza to m.in., że nie wolno ustawiać pojemników na śmieci na ulicy, w pasie drogowym. W tych miejscach pojemniki mogą stać tylko w czasie, gdy PUK odbiera nieczystości od mieszkańców.

W związku z tym, że wiele osób nie wywiązało się z obowiązku wskazania miejsca pod śmietniki, gmina wydłużyła czas na załatwienie tych formalności do 1 lutego. Prosimy o pilne uregulowanie tych kwestii w Urzędzie Miejskim w Słubicach, pokój nr 221. Dopiero wtedy będziemy mogli wskazać firmie odbierającej śmieci miejsca, gdzie należy ustawić pojemniki. Identyczny obowiązek ciąży na osobach, które prowadzą działalność gospodarczą.

Apelujemy też do mieszkańców, którzy nie złożyli dotąd deklaracji w sprawie odbioru śmieci, do natychmiastowego wywiązania się, także z tego obowiązku. Jeśli Państwo nie podpiszą deklaracji i tak zastaną obciążeni za wywóz śmieci. Przypominamy też, że obowiązkiem wspólnot i pozostałych osób jest dbałość o miejsce odbioru śmieci i terminowe, zgodne z harmonogramem, gromadzenie odpadów. To czy w naszym mieście będzie czysto zależy od nas wszystkich!

Autor: Beata Bielecka | 24 stycznia 2017

Wróć Drukuj

facebook google plus one