Słubice

  • Info24: Informacja w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
  • Info24: Zmiana numeru konta bankowego UM Słubice - patrz "Kontakt"
Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza

Setki tysięcy złotych od gminy dla społeczników

- Blisko 729 tys. zł przeznaczy gmina na realizację projektów, które służyć będą upowszechnianiu kultury fizycznej, promocji zdrowia, pomocy społecznej, działaniom z zakresu kultury i sztuki, wspieraniu społeczników i przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym - wylicza burmistrz Tomasz Ciszewicz i informuje, że właśnie został rozstrzygnięty konkurs ofert złożonych przez organizacje pozarządowe, które starały się o gminne dotacje.

Niektóre dotacje dotyczą tylko tego roku, inne ( związane z upowszechnianiem kultury fizycznej, pomocą społeczną i działalnością na rzecz organizacji pozarządowych) przyznane zostały na dwa lata. Pieniądze podzieliła komisja konkursowa, której przewodniczyła sekretarz gminy Katarzyna Mintus-Trojan. W jej skład weszli też: zastępca burmistrza Roman Siemiński, kierowniczka Biura Spraw Społecznych Sabina Matkowska, prezeska Fundacji Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych Natalia Duer i szef koła nr 2 w Słubicach Polskiego Związku Wędkarskiego Ryszard Płaczkowski.

W zdrowym ciele zdrowy duch

Na wspieranie sportu 78 tys. zł dotacji otrzyma Miejski Klub Sportowy Polonia Słubice, nieco mniejszą kwotą (70 tys. zł) gmina wesprze Lubuski Klub Sportowy LUBUSZ w Słubicach, a 67 tys. zł dostanie Uczniowski Klub Sportowy Jedynka. Po 40 tys. zł przyznano: Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Polonia oraz Stowarzyszeniu FSL-Aktywni dla Powiatu. 45 tys. zł dostanie Słubicki Klub Piłkarski SKP Słubice, a 14 tys. zł Fundacja Lech Poznań Football Academy, która planuje przeprowadzić cykl treningów i zajęć dla około 30 dzieci z terenu gminy .

Sześć ofert wpłynęło na konkurs związany z ochroną i promocją zdrowia. 2,5 tys. zł otrzyma słubicki oddział Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, a 2 tys. zł oddział rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Związek ten ma m.in. w planach organizacje imprez integracyjnych, żeby zachęcić emerytów do aktywnego spędzania wolnego czasu. 3 tys. zł dostanie z budżetu gminy Stowarzyszenie po PROstu Pracownia Rozwoju Osobistego, 4,9 tys. zł koło Polskiego Związku Niewidomych, 1 tys. zł stowarzyszenie seniorów i osób niepełnosprawnych TWK Słubice, 1,5 tys. zł Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych.

Pomogą rodzinom 

Tylko jedna oferta wpłynęła na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej. Złożyło ją stowarzyszenie po PROstu, które otrzyma 30 tys. zł dotacji. – Stowarzyszenie zamierza wesprzeć psychologicznie i prawnie osoby dotknięte przemocą w rodzinie – zapowiada jego prezeska Joanna Sierżant- Rekret. Prowadzone będą konsultacje psychologiczne, wykłady o tematyce związanej z przemocą w rodzinie, treningi dla dzieci i młodzieży, w czasie których specjaliści będą uczuć jak radzić sobie z agresją.

Gmina wspierać też nadal będzie działalność organizacji pozarządowych, które promują m.in. wolontariat. 30 tys. zł przyznano Fundacji na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach, która w ramach Sektora 3, prowadzi doradztwo dla organizacji pozarządowych i organizuje dla nich szkolenia.

Dwie oferty wpłynęły na realizację zadań z dziedziny kultury i sztuki. Jedną z nich złożyło Stowarzyszenie Odra dla Turystów, które otrzyma 4 tys. zł na trzy bezpłatne rejsy Zefirem pod Odrze połączone z koncertem piosenki patriotycznej. Komisja odrzuciła natomiast wniosek Parafii pw. NMP Królowej Polski ponieważ na swój projekt dostała już dofinansowanie w ramach inicjatywy lokalnej.

Wsparcie dla aktywność

Aż 33 oferty, które rozpatrywała komisja, związane były z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym. Pozytywnie zaopiniowano m.in. wniosek UKS Polonia Słubice, przyznając klubowi 20 tys. zł dotacji, a także wnioski Lubuskiego Klubu Sportowego Lubusz. 15 tys. zł dostanie on na szkolenia i obóz treningowy, a 20 tys. zł na udział w zawodach sportowych i systematyczne treningi. 6 tys. zł, z puli pieniędzy przeznaczonych na przeciwdziałanie uzależnieniom, otrzyma też Stowarzyszenie FSL- Aktywni dla Powiatu, które organizować będzie zajęcia z tenisa stołowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz turnieje na terenie województwa lubuskiego.

Kwotą 5 tys. zł gmina wesprze też Uczniowski Klub Sportowy „Golice”, który jest co roku organizatorem „Golickiej Mili”, a 4 tys. zł dostanie Parafia pw. NMP Królowej Polski na letni wypoczynek 12 dzieci. Parafia otrzyma też 15 tys. zł dotacji na swój drugi projekt, który zakłada zorganizowanie letniego obozu dla 40-osobowej grupy dzieci, które należą do wspólnoty Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej oraz 8 tys. zł na wyjazd 22 dzieci z terenów wiejskich do Zakopanego. Dzięki dotacji z gminy (10 tys. zł), o którą starało się też Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Słubickiej, latem na kolonie wyjedzie również 45 –osobowa grupa dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Ciekawe pomysły na przeciwdziałanie uzależnieniom i walkę z wykluczeniem społecznym ma też Stowarzyszenie po PROstu. Dlatego komisja wysoko oceniła kilka projektów, przyznając temu stowarzyszeniu na ich realizację w sumie 50 tys. zł. Najwięcej, bo aż 32 tys. zł stowarzyszenie chce przeznaczyć na prowadzenie Gminnej Specjalistycznej Poradni Rodzinnej, a 10 tys. zł na Akademię Psychoedukacji.

Zagospodarowaniem czasu wolnego mieszkańców gminy chce się zająć m.in. Stowarzyszenie EuroJumelages, które dostanie 5 tys. zł dotacji na organizację rajdu pieszo-rowerowego Nysa Odra dla 40 osób, oraz TWK Słubice, które będzie organizowało m.in. warsztaty taneczne dla seniorów i osób niepełnosprawnych oraz zajęcia teatralne. Dostanie na to 6 tys. zł. 8 tys. zł przyznano też harcerzom, którzy dzięki temu będą mogli wziąć udział w jubileuszowym zlocie ZHP w Gdańsku. Z tej puli pieniędzy 25 tys. zł dotacji przyznano również Słubickiej Akademii Piłkarskiej, 5 tys. zł Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 12 tys. zł UKS Jedynka, 24 tys. zł MKS Polonia Słubice, a 7 tys. zł Fundacji Grupy Pomagamy, która planuje zorganizować pięć rodzinnych festynów sportowo-rekreacyjnych.

Autor: Beata Bielecka | 14 marca 2018

Wróć Drukuj

facebook google plus one