Słubice

  • Info24: Zbiórki publiczne po nowemu
  • Info24: Aplikacja mobilna - "Bezpieczne Lubuskie"
  • Info24: OSTRZEGAMY PRZED CZADEM !
  • Info24: Zmiana numeru konta bankowego UM Słubice - patrz "Kontakt"
Tlumaczenie realizowane za pomoca translatora, Gmina Słubice nie odpowiada za treść tłumaczenia.

Kalendarz imprez


Straż Miejska w Słubicach Mapa Gminy Słubice Mapa Słubice-Frankfurt Konsultacje społeczne Zespół Administracyjny Oświaty Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Miejski Klub Sportowy Polonia Biblioteka Collegium Polonicum Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnym Zakład Usług Wodno-Ściekowych Lubuska Niebieska Tarcza Lubuska Niebieska Tarcza Społeczny Komitet Budowy Pomnika w Słubicach

Ministerstwo Środowiska przygotowało ABC segregacji odpadów

Prawidłowa segregacja odpadów komunalnych zaczyna się w domu. Oddzielamy surowce od śmieci, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Zbieramy razem jedynie te rodzaje odpadów, które cechują się takimi samymi właściwościami i charakterem. Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Posegregowane stają się wartościowymi surowcami. Znaczną część odpadów można przerobić albo ponownie wykorzystać. Z odzyskanych surowców powstają nowe, używane przez nas produkty, m.in. kubki, doniczki, a nawet meble czy ubrania.

Jakie surowce oddzielamy?

Od 1 lipca 2017 r. weszły w życie nowe zasady segregacji odpadów komunalnych, które obowiązują na terenie całego kraju. Odpady dzielimy na cztery frakcje. Do pojemnika/worka niebieskiego trafia papier, do zielonego – szkło, żółtego – metale i tworzywa sztuczne, a do brązowego – odpady ulegające biodegradacji.

Gdzie wyrzucić konkretny odpad?

Papier – pojemnik/worek niebieski

Wrzucamy: • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), • katalogi, ulotki, prospekty, • gazety i czasopisma, • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, • zeszyty i książki, • papier pakowy, • torby i worki papierowe.

Nie wrzucamy: • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, • papieru lakierowanego i powleczonego folią, • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, • kartonów po mleku i napojach, • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, • tapet, • pieluch jednorazowych i podpasek, • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych, • ubrań.

Szkło – pojemnik/worek zielony 

Wrzucamy: • Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych), • szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Nie wrzucamy: • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, • szkła okularowego, • szkła żaroodpornego, • zniczy z zawartością wosku, • żarówek i świetlówek, • reflektorów, • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, • luster, • szyb okiennych i zbrojonych, • monitorów i lamp telewizyjnych, • termometrów i strzykawek.

Metale i tworzywa sztuczne – pojemnik/worek żółty

Wrzucamy: • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych, • plastikowe opakowania po produktach spożywczych, • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp., • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, • aluminiowe puszki po napojach i sokach, • puszki po konserwach, • folię aluminiową, • metale kolorowe, • kapsle, zakrętki od słoików, • zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Nie wrzucamy: • butelek i pojemników z zawartością, • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, • opakowań po olejach silnikowych, • części samochodowych, • zużytych baterii i akumulatorów, • puszek i pojemników po farbach i lakierach, • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

Odpady ulegające biodegradacji – pojemnik/worek brązowy

Wrzucamy: • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), • gałęzie drzew i krzewów, • skoszoną trawę, liście, kwiaty, • trociny i korę drzew, • resztki jedzenia.

Nie wrzucamy: • kości zwierząt, • odchodów zwierząt, • popiołu z węgla kamiennego, • leków, • drewna impregnowanego, • płyt wiórowych i MDF, • ziemi i kamieni, • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, wyrzucamy do pojemnika z odpadami zmieszanymi.

Uwaga na odpady niebezpieczne

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Te odpady można oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), zorganizowanym przez gminę. Słubicki PSZOK znajduje się przy ul. Krótkiej 8 , na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. Jest czynny w poniedziałki (7.00- 18.00), środy (7.00 -18.00) oraz w soboty (7.00-18.00).

Okresy przejściowe

na wymianę pojemników na te we właściwych kolorach gminy będą miały pięć lat. Czyli będą musiały to zrobić maksymalnie do 30 czerwca 2022 r. Ministerstwo Środowiska wprowadziło również okres przejściowy ze względu na konieczność wygaszenia już obowiązujących umów z firmami odbierającymi odpady. Oznacza to, że wprowadzenie nowych zasad segregacji odpadów w poszczególnych gminach, będzie odbywało się w terminach uzależnionych od czasu zakończenia tych umów, lecz nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Autor: Beata Bielecka | 9 lutego 2017

Wróć Drukuj

facebook google plus one